Program: Izgubljeno u "tranziciji"

kuda.

Program Letnje škole: Izgubljeno u "tranziciji"

Novi Sad 01 - 04. jul 2010
Muzej savremene umetnosti Vojvodine
, Dunavska 37

“Tranzicija” predstavlja najčešće upotrebljavani termin za opisivanje promena u istočnoj i jugoistočnoj Evropi od pada Berlinskog zida 1989. godine. U medijima, politici i društvenim naukama, ovaj termin je uobičajeno korišćen za opisivanje transformacije društava iz autoritarnog sistema državnog socijalizma, u demokratska i liberalna društva.

“Tranzicija”, koja je u proteklih 20 godina zahvatila zemlje bivšeg real-socijalizma, drastično je izmenila njihov izgled. Promene su ovim društvima u prvom redu donele više političke slobode. Ali istovremeno postoji i druga strana tranzicije, koju obeležavaju ekonomska periferizacija, socijalna fragmentacija, korupcija i autoritarne političke prakse, etnički nacionalizam i klerikalizacija, kulturna infantilizacija i retradicionalizacija.

Navedeni fenomeni predstavljaju simptome duboke krize u društvima istočne i jugoistočne Evrope i utoliko ne mogu biti objašnjeni kao “devijacije” na inače “ispravnom” putu tranzicije. Umesto toga, oni ukazuju na suštinske nedostatke samog koncepta tranzicije. Zato je neophodno kritički ispitati i oceniti kako sam koncept, tako i proces tranzicije u zemljama istočne i jugoistočne Evrope.

Kritičko sagledavanje mitova i realnosti “tranzicije” predstavljaće centralnu temu Letnje škole, koju Fondacija Rosa-Luxemburg-Stiftung u saradnji sa Alternativnom Kulturnom Organizacijom – AKO (Novi Sad), organizuje u 2010. godini.

Zato pozivamo mlađe istraživače, društvene i političke aktiviste i kritički orijentisane umetnike da predstave i diskutuju o svojim istraživanjima, analizama i radovima na temu tranzicije u jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Naš cilj je da stvorimo mesto susreta, razmene ideja i diskusije o kritičkoj teoriji i praksi danas, ali i u budućnosti.

Organizatori:

Rosa Luxemburg Stiftung, Kancelarija za jugoistocnu Evropu (Beograd)
Alternativna kulturna organizacija - AKO (Novi Sad)

Program letnje škole: http://ako.rs/sites/ako.rs/files/Program%20letnje%20skole%20izgubljeno%2...