Izložba Peti park- borba za svakodnevnicu

kuda.

Izložba: Peti park- borba za svakodnevnicu

Autori/ke: Branko Belacević, Dubravka Sekulić, Jelena Stefanović, Marko Miletić, Srđan Prodanović

Biblioteka „Vuk Karadžić“, Mala galerija Miljković
Bulevar Kralja Aleksandra 298.

Otvaranje izložbe: 1. jun, 18h

Pre pet godina (11. juna 2005) mala zelena površina, Peti park, na opštini Zvezdara postala je mesto sukoba izmedju građana/ki ovog dela Beograda i privatnog investitora. Izmene zakona, urbanističkih planova i izostajanje šire javne debate o tim promenama dovele su lokalno stanovništvo u situaciju da jednog jutra svoj park zateknu potpuno uništen.

Međutim, ovo nije bio kraj parka - komšiluk je od prvog napada odlučno odgovorio i od tada sve do danas uspešno brani svoj park. Ova dugogodišnja borba koja se odigravala u razlicitim okvirima, od formalno pravnog do fizičkih sukoba, otvorila je mnoga pitanja na koja su prvenstveno članovi i članice Inicijative za očuvanje Petog parka nastojali/e da nađu odgovor kako bi kao grupa individua uspeli/e da ostvare kolektiv koji bi mogao da zadovolji potrebe pojedinačnih članova/ica, kao i njihovu borbu protiv privatnih, neoliberalnih, dnevno političkih interesa:

* Da li je zajednička imovina moguća u neoliberalnom kapitalizmu?

* Ako je situacija „ugroženosti“ dovela do stvaranja kolektiva, da li kolektiv, stvoren u samoodbrani, može kanalisati pozitivne težnje ka boljem?

* Koje su moguće strategije i dometi kolektivne borbe?

* Iako legitimna, da li kolektivna borba treba da postane i legalna?

* Da li zakoni i sudski sistem postoje samo za legitimisanje, očuvanje i osnaživanje specifičnih finansijskih interesa?

* Da li samo krupni finansijski interes ima pravo odluke u budućem razvoju i preoblikovanju grada?

* Koja je najmanja jedinica lokalne samouprave, i da li je građani/ke mogu koristiti izvan uticaja političkih stranaka?

Mnogo je pitanja. Pokušavajući da pronađemo odgovore na njih i otvarajući raspravu o ovoj i povezanim temama želimo da ukažemo na potencijale građanskog samoorganizovanja i kolektivne borbe za očuvanje i proširivanje prava i uticaja koje građani/ke okupljeni/e oko borbe za očuvanje Petog parka i sličnih inicijativa imaju. Takođe, želimo da otvorimo raspravu o tome ko ima pravo na grad i odlučivanje o gradu?

Na izložbi Peti park - borba za svakodnevnicu biće prikazani intervjui sa učesnicima/cama borbe za očuvanje Petog parka, intervjui sa pojedincima/kama koji/e su podržavali/le inicijativu, foto i video dokumentacija, teorijski tekstovi, novinski članci, tajmlajn i selektivni prikaz akcija i alata koje su građani/ke koristili u svojoj borbi.

Organizator izložbe je „Kontekst“.

Izložba je otvorena do 14. juna 2010.

Izložbu Peti park - borba za svakodnevnicu su podržali:

Švajcarski kulturni program za Zapadni Balkan
Sekretarijat za kulturu grada Beograda
Ministarstvo kulture Republike Srbije

http://petipark.org/