Javne debate "Alternative mora biti"

Mesto i vreme održavanja:
NOVI SAD, PETAK, 3. JUN 2005, 19:00h, MUZEJ VOJVODINE, DUNAVSKA 37

Učesnici debate:
MARINA GRŽINIĆ, Ljubljana/Beč (moderator i učesnik debata)
BRIAN HOLMES, Pariz
SVEBOR MIDŽIĆ, Beograd
OLIVER RESSLER, Beč

BEOGRAD, SUBOTA, 4. JUN 2005, 19:00h, SALON MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI, PARISKA 14

Učesnici debate:
MARINA GRŽINIĆ, Ljubljana/Beč (moderator i učesnik debata)
BRIAN HOLMES, Pariz
TODOR KULJIĆ, Beograd
OLIVER RESSLER, Beč

Marina Gržinić je doktor filozofije i radi kao istraživač na Institutu za filozofiju pri Naučnom i istraživačkom centru Slovenačke akademije nauka i umetnosti (ZRC SAZU) u Ljubljani. Ona je profesor na Akademiji umetnosti u Beču, gde drži predavanja iz oblasti postkonceptualnih umetničkih praksi. Radi i kao nezavisan teoretičar medija, kritičar umetnosti i kustos. U saradnji sa Ainom Šmid, Marina Gržinić se bavi i video umetnošću od 1982. godine. Intenzivno objavljuje.
margrz@zrc-sazu.si

Brian Holmes je kritičar umetnosti, teoretičar kulture i aktivista, rođen u San Francisku i živi u Parizu već više godina. Počev od događaja "Carnival against Capital" u Londonu 1999. godine, učestvovao je u i pisao o velikim demonstracijama širom sveta protiv korporativne globalizacije. Istovremeno je razmatrao mnoge oblike umetničkih praksi da bi okarakterisao nove oblike subjektivnosti kapitalizma (fleksibilna ličnost) i njihove alternative. Rezultati ovog procesa se mogu pronaći u antologiji eseja, "Hieroglyphs of the Future" (Zagreb: Arkzin/WHW, 2003) i u radu predstavljenom na www.u-tangente.org, projektu realizovanom zajedno sa francuskom, kartografskom grupom Biro Detud.

Todor Kuljić, Ph. D, je profesor na odseku za socijologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njegovo polje interesovanja i istraživanja su ideologije i organizacije političkih pokreta i sistema, preispitivanje prošlosti, nova ekstremna politička desnica, itd. Objavio je više knjiga, pri priznatim nacionalnim i internacionalnim izdavačkim kućama.

Svebor Midžić, rođen 1974. godine u Beogradu. Bavi se teorijom i pisanjem. Objavljivao je u više domaćih i stranih časopisa i publikacija. Član je uredništva časopisa za savremenu umetnost i teoriju "Prelom". Od 2000. godine radi u Centru za savremenu umetnost - Beograd gde je i obavljao funkciju Urednika izdavačkog programa. Jedna od edicija izdavačkog programa Centra je "Vesela nauka" u okviru koje je objavljeno više teorijskih naslova: "3 teorije, Ideologija, Nacija, Institucija" Rasta Močnika, "Kaptolski kolodvor" Borisa Budena. Od 2003. godine obavlja funkciju Direktora Centra za savremenu umetnost - Beograd. Bio je umetnički direktor Jugoslovenskog bijenala mladih u Vršcu 2004. godine.

Oliver Ressler živi i radi u Beču. Ressler je umetnik koji realizuje projekte na temu različitih društveno-političkih tema. Od 1994. se bavi tematski specifičnim izložbama, projektima u javnim prostorima i video radovima koji se bave pitanjima rasizma, migracija, genetskog inženjeringa, ekonomijom, različitim oblicima otpora i društvenim alternativama.
www.ressler.at