Izložba i projekat "Alternativne ekonomije, alternativna društva" Olivera Resslera

Izložba “Alternativne ekonomije, alternativna društva” se fokusira na različite koncepte i modele alternativnih ekonomija i društava kojima je zajedničko odbacivanje kapitalističkog sistema vladavine. U okviru specifičnog konteksta Srbije i Crne Gore, koja se suočava sa "najbolnijim" procesom tranzicije i "divljeg", "predatorskog" kapitalizma u regionu, ova umetnička instalacija nudi rešenja i primere konkretnih modela političkog i društvenog organizovanja uspešno realizovanih u različitim delovima sveta i različitim istorijskim razdobljima. U kontekstu ekstremno desno orijentisane politike u Srbiji i brze ekonomske transformacije, postoji ubeđenje da ove izložbe imaju potencijal da apeluju na preispitivanje i novo promišljanje lokalnih sistema vladavine i da stvore osnovu za društvenu i ekonomsku alternativu.

Izložba "ALTERNATIVNE EKONOMIJE, ALTERNATIVNA DRUŠTVA"
Autor izložbe: Oliver Ressler, Austrija

www.ressler.org

Producenti izložbe u Srbiji i Crnoj Gori:
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad
Austrijski kulturni forum Beograd

Koproducenti izložbe u Srbiji i Crnoj Gori:
Muzej savremene umetnosti Beograd
Muzej savremene likovne umetnosti Novi Sad

Nakon nestanka modela koji je bio kontra kapitalizmu - što je socijalizam, u stvarnom, postojećem obliku do svog sloma i predstavljao - alternativni koncepti ekonomskog i društvenog razvoja se na početku XXI veka suočavaju sa teškim vremenima. U industrijskim nacijama, naširoko se raspravlja samo o onim "alternativama" koje ne dovode u pitanje odnose moći u kapitalističkom sistemu i reprezentativnim demokratijama. Drugi društveno-ekonomski pristupi su označeni kao utopijski, devalvirani su i isključeni iz ozbiljnih diskusija, ako se uopšte i uzmu u obzir.

Tematska instalacija "Alternativne ekonomije, alternativna društva" se fokusira na raznolike koncepte i modele alternativnih ekonomija i društava, kojima je zajedničko odbacivanje kapitalističkog sistema vladavine. Za svaki koncept je napravljen po jedan intervju. Partneri u intervjuima su ekonomisti, stručnjaci iz oblasti političkih nauka, autori i istoričari. Iz ovih intervjua je napravljen video zapis na engleskom jeziku. Na izložbi su ovi jednokanalni, 20 do 37 minuta dugi video zapisi prikazani odvojeno, svaki na posebnom monitoru, čineći na taj način centralni element umetničke instalacije.

Projekat prezentuje alternativne društvene i ekonomske modele kao što su "Inkluzivna demokratija" Takija Fotopulosa (Velika Britanija/Grčka), "Participativna ekonomija" Majkla Alberta (SAD) i "Anarhistička demokratija konsenzusa" Ralfa Burnickog (Nemačka). Mardž Pirsi (SAD) predstavlja feminističko-anarhističku utopiju njenih fantazija o društvu, a andergraund autor p.m. (Švajcarska) ideje svog "bolo'bolo" koncepta. Ostali video zapisi se fokusiraju na izvesne principe koji bi mogli biti od važnosti kada se diskutuje o alternativnim ekonomijama i društvima: Nensi Folbre (SAD) govori o "Dobrotvornom radu", Kristof Šper (Nemačka) o "Slobodnoj saradnji", a Džon Holovej (Meksiko/V. Britanija) o svojim idejama "Kako prometi svet bez preuzimanja moći". Kao interesantan istorijski model, Todor Kuljić (SCG), tematizuje radničko samoupravljanje u SFRJ u periodu 1960-tih i 1970-tih, Salome Molto (Španija) govori o radničkim kolektivima tokom španskog građanskog rata (1936-38), a Alan Dalotel (Francuska) diskutuje o Pariskoj komuni 1871.

Iz svakog od jedanaest intervjua je odabran po jedan citat koji je važan za alternativni model koji prezentuje. Citat je postavljen direktno na pod prostorije u kojoj je izložba postavljena u vidu nekoliko metara dugog parčeta teksta. Ovako ispisan tekst na podu, na samolepljivoj traci, vodi posetioca kroz izložbu direktno ka odgovarajućem video zapisu i stoga predstavlja neku vrstu orijentira unutar ovog nehijerarhijski aranžiranog "bazena" video radova. Ovi video zapisi pružaju podsticaj i daju predloge u razmišljanju o društvenim alternativama i mogućnostima za delanje.

Ceo projekat izložbe je započet u Ljubljani 2003. sa pet video zapisa. U međuvremenu, instalacija je došla do cifre od jedanaest video zapisa i ukupnog trajanja od skoro pet sati. Projekat je i dalje u toku. U budućnosti će se kontinuirano dodavati novi ekonomski i društveni koncepti.

Instalacija "Alternativne ekonomije, alternativna društva" je dosada realizovana ili će biti realizovana u okviru sledecih izložbi:

Galerija Škuc, Ljubljana (SI), 30.10. - 23.11.03 ("Alternative Economics, Alternative Societies")
Espace Forde, Geneve (CH), 06. - 19.12.03 ("There is no Alternative")
Kunstraum der Universität Lüneburg (D), 08. - 16.01.04 ("Alternative Economics, Alternative Societies")
Transmediale.04, Berlin (D), 31.01. - 15.02.04 ("fly utopia!")
O.K - Center for Contemporary Art, Linz (A), 11.03. - 02.05.04 ("Open House") * fotografija pored je ilustracija ove izložbe
Kunsthalle Exnergasse, Vienna (A), 16.06. - 24.07.04 ("permanent produktiv")
Itaucultural Institute, Sao Paulo (BR), 01.07. - 26.09.04 ("Emoçăo Art.ficial II - Divergęncias Tecnológicas")
Sorlandets Kunstmuseum, Kristiansand (N), 06.07. - 15.08.04 ("Detox 04. Crossover Jam Culture")
Wyspa Progress Foundation, Gdansk (PL), 03.09. - 03.10.04 ("Health and Safety")
Centro Cultural Conde Duque, MediaLabMadrid, Madrid (E), 30.09.04 - 31.10.04 ("Economía alternativa, sociedades alternativas")
Forum Stadtpark, Graz (A), Steirischer Herbst, 08.10. - 28.11.04 ("There must be an alternative")
Main Trend Gallery, Taipei (RC), 21.01. - 26.02.05 ("Wayward Economy")
Museum of Modern and Contemporary Art, Mali Salon, Rijeka (HR), 04. - 12.03.05 ("Alternativne Ekonomije, Alternativna Društva")
Platform Garanti Contemporary Art Center, Istanbul (TR), 29.04. - 21.05.05 ("An Ideal Society Creates Itself")
kuda.org - Centar za nove medije / Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad (SCG), 24.05. - 03.06.05 ("Alternativne ekonomije, alternativna društva")
Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd (SCG), 04. - 10.06.05 ("Alternativne ekonomije, alternativna društva")
Badischer Kunstverein, Karlsruhe (D), 08.07. - Nov. 05 ("Critical Societies")
Miroquesada Garland Gallery, Lima (PE), 11.08. - 04.09.05 ("9th international Festival of Video/Arte/Electrónica")

Projekat “Alternativne ekonomije, alternativna društva" je inicijalno podržan grantom republicart-a (www.republicart.net) i BKA departmana za umetnost.