The Absolute Report, knjiga Asocijacije APSOLUTNO

kuda.

Asocijacija APSOLUTNO je konačno objavilo knjigu pod nazivom "The Absolute Report". Kraj 1990-ih godina je bilo vreme intenzivnih aktivnosti, umrežavanja i istok-zapad saradnje u okviru savremene umetničke prakse u Istočnoj Evropi. Otkrivanje novih polja umetničke prakse, redifinicija pozicije umetnika u klimi društvenih promena, političkog i kulturnog konteksta, utvrđenje novih sistema komunikacije i kolaboracije i pojava novih tehnologija u umetničkim praksama su obeležile taj period. Asocijacija APSOLUTNO je bila deo te široke scene, koja je predstavljala kontrast klaustrofobičnom kontekstu Srbije, u okviru koga su članovi Asocijacije APSOLUTNO živeli i stvarali.

Ova knjiga predstavlja "an Absolute Report" poslednjih 5 godina XX veka iz perspektive specifične mreže umetnika, koja je bila aktivna u to vreme. Predstavljamo projekat koji je APSOLUTNO kreiralo u tom periodu, uključujući tekstove i izveštaje koje su mnogi umetnici, teoretičari i druge bitne osobe koje je APSOLUTNO upoznalo u okviru iste istok-zapad mreže novih umetničkih praksi. U ovoj knjizi smo pronašli paralele između naših projekata i projekata ostalih aktera, definišući četiri važne teme: time, space, code i memory.

Knjiga "The Absolute Report" u PDF formatu: http://www.apsolutno.org/TheAbsoluteReport.pdf

Učesnici/autori tekstova u knjizi:

Andreas Broeckmann / Berlin
C5 / San Francisco
Inke Arns / Berlin
jodi / Barcelona
Konrad Becker / Vienna
R. LeE Montgomery / Oakland
Marina Gržinić Mauhler / Ljubljana
Nina Czegledy / Toronto / Budapest
PLATFORM / London
RTMark / United States / Paris
Stephen Kovats / Rotterdam
Vuk Ćosić / Ljubljana
Geert Lovink / Amsterdam
Lev Manovich / San Diego
Minja Smajić / Stockholm
Darko Fritz / Amsterdam / Zagreb
Gebhard Sengmüller / Vienna
Dejan Sretenović / Belgrade
Aleksandar Bošković / Belgrade
Florian Schneider / Munich
Rossitza Daskalova / 1967 - 2003

Knjigu je dizajnirala Irena Wolle iz Ljubljane, a objavila ju je izdavačka kuća REVOLVER iz Frankfurta. Prva prezentacija knjige je održana u Beču, u junu ove godine. Asocijacija APSOLUTNO je osnovana 1993. godine u Novom Sadu, Jugoslavija. Produkcija asocijacije je kreirana kroz kolaboraciju njena četiri člana (Zoran Pantelić, Dragan Rakić, Bojana Petrić (and Dragan Miletić od 1995 do 2001)). Od 1995. godine, radove potpisuju kao APSOLUTNO, bez referenci na lična imena članova grupe.