Karte za periferne vizije

Karte za periferne vizije

 

Karte za periferne vizije su skup narativnih karata koje je razvila grupa kolektiva kao podršku kolektivima u kreativnim procesima saradnje.

Utemeljene na proživljenom iskustvu, ove karte su napravljene da potpomognu procese reflektovanja među ljudima koji rade u grupnim, posebno nedominantnim perifernim kontekstima. Fokus karata je na specifičnostima umetničkog izraza, izazova i uspeha održavanja nezavisnosti na neoliberalnom tržištu današnjice. Karte za periferne vizije odražavaju iskustva grupe malih nezavisnih izdavača na poluperiferiji Evrope, među kojima neki sarađuju već dve decenije u različitim kapacitetima. Bilo da se baviš pisanjem, muzikom, dizajnom ili urednoštvom, nadamo se da ove karte mogu da ti posluže kao platforma za razmišljanje, istraživanje i rast u radu sa drugim ljudima.

Prostor izdavaštva je mnogo širi od samog postavljanja reči na papir – on obuhvata odabir narativa, medija i formata, komuniciranje sa različitim entitetima u procesu objaljivanja i stvaranje javnog života za naš rad. Karte za periferne vizije pozicioniraju praksu izdavaštva široko gledano, kroz čin objavljivanja rada i svesno kreiranje prostora da nešto što smatramo značajnim podelimo sa svetom. Slično, izdavačem smatramo svakog, pojedinca/ku ili kolektiv koji/a javno deli svoj rad. Iz tog razloga unutar teksta označavamo ovu proširenu perspektivu korišćenjem kurziva na rečima izdavanje i izdavač/ica. Tri špila Karata za periferne vizije proizašli su iz međusobnih razgovora kolektiva angažovanih na ovom projektu. Karte mogu da se posmatraju kao koncentrat zajedničkih iskustava borbe i radosti kolaborativnog i nezavisnog izdavaštva kolektiva na poluperiferijama kulturne produkcije.

 

Svaka karta nudi jedinstveni scenario osmišljen da podstakne razmišljanje, diskusiju i inspiriše nove perspektive o procesu iznošenja kreativnih radova u javnu sferu. Kroz teme koje se kreću od negovanja odgovornosti do otkrivanja nesuglasica, Karte za periferne vizije nude jednu tapiseriju destilovanih kolektivnih uvida kao podršku za vaš kreativni proces. Dok su karte prvenstveno fokusirane na kolaborativni rad unutar zajednice (ili zajednica), one su takođe primenljive na pojedince i njihov razvojni put u radu sa različitim ljudima kroz vreme. Pozivamo te/vas da koristiš/te ove karte dok si/ste u sesijama razmišljanja, trenucima kreativnih blokada ili trenucima ličnog razmišljanja kako bi/ste istražio/la/li svoj odnos sa projektima na koje si/ste trenutno fokusiran/a/i. Nadamo se da ćeš/te u ovim kartama pronaći inspiraciju i humor da te/vas podrži u nastojanju da svoju kreativnu viziju podeliš/te sa svetom.

Ideje predstavljene u Kartama za periferne vizije imaju za cilj da pokrenu nove perspektive u tvom/vašem procesu istraživanja i, kao takve, ni u kom smislu nisu konačne. Iz tog razloga smo uključili prazne karte namenjene tebi/vama da dodaš/te koncepte i pitanja od značaja za tebe/vas i tvoje/vaše kolektive. Takođe ćeš/te naći prazne stranice za svoje beleške i razmišljanja na kraju ove knjižice.

Ako otkriješ/te simbole, zadatke i tumačenja za koje smatraš/te da bi trebalo da budu uključeni u ovaj skup, pozivamo te/vas da pošalješ/te svoje predloge na [email protected], naznačiš/te pod kojim imenom želiš/te da te/vas potpišemo i objavićemo ih u proširenoj onlajn verziji https://peripheralvisionscards.com/  

 

 

Koncept i tekst: Darija Medić

Urednički tim: Darija Medić i kuda.org

Dizajn i prelom: Marina Milanović

Ilustracije karata: Marina Milanović

Prevod sa engleskog jezika: Darija Medić

Produkcija: kuda.org

Tip slova: Karrik od Jean-Baptiste Morizot, Lucas Le Bihan. Distribuira velvetine.fr.

ISBN-978-86-88567-44-2

COBISS.SR-ID 144464137

Licencirana pod Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0

Izdavač:

Centar za nove medije_kuda.org

Braće Mogin 2, p.o. 22

Novi Sad, Srbija

www.kuda.org

peripheralvisionscards.com

Karte za periferne vizije deo su “Periferne vizije — ka trans(l)nacionalnoj izdavačkoj kulturi“, partnerskog projekta koji realizuju Kulturtreger, Maska, eipcp, kuda.org, Kontrapunkt, Multimedijalni institut, a finansira Evropska unija, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada i Fondacija za umetničke inicijative.

Finansira Evropska Unija. Izražena stajališta i mišljenja u okviru projekta su samo autorova i ne odražavaju nužno mišljenje Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni telo koje dodjeljuje finansijsku podršku.