LOST & FoUND muzička edicija: CD Intellectual Cabaret Orkest, Tickmayer Formatio & Duos 1985-1989

kuda.org objavljuje novo CD izdanje u ediciji LOST & FoUND / Izgubljeno - Nađeno

Intellectual Cabaret Orkest, Tickmayer Formatio & Duos 1985-1989 + booklet izdanje sa autorskim osvrtom Stevana Kovača Tikmayera osnivača objavljenih kolektiva. Osvrt na period 80-ih godina u kojima je Tickmayer stasavao i sazrevao kao kompozitor i izvodjač. Jedan od protagonista i pionira improvizovane muzičke prakse u Novom Sadu i pokretač festivala savremene muzike. Kroz različite inkarnacije sastava i kolaboracija od dueta do manjih orkestara, svoju poetiku je oblikovao u meandričnom procesu muzičke alhemije, žanrovske eklektike kroz ideal organske sinteze kompozicije i improvizacije.

tak-ta-t_LF-CD.003
ISBN ISBN 978-86-88567-43-5
COBISS.SR-ID 117131017
produkcija kuda.org, 2023

snimatelji: Boris Kovač, Julije Stefanides, István Koncz, Ferenc Morvai, Đorđe Delibašić, Stevan Kovač Tickmayer i nepoznati amateri
mastering: Stevan Kovač Tickmayer
tehnička podrška / technical support: Vladimir Samardžić, Atanas Mlazev, Zsolt Polgar
A/D transfer: Filip Vlatković, Stevan Kovač Tickmayer
artwork & dizajn: kuda.org + Minja Smajić
foto: Božidar Dolenc, Aleksandar Carić, Jovan Milinov, Vladimir Marko, László Dormán, L&F arhiva/archive.
prevod: Nebojša Pajić
štampa: Ferenc&Ferenc Novi Sad

 

Ovo izdanje nastalo je kroz dugogodišnji istraživački proces u kojem nam je bila dragocena pomoć prijatelja i saradnika: Marijan Majin, Miroslav Simin, Boris Kovač, Zoltan Bicskei, Gordana Nonin, Artur Hoffmann, Filip Vlatković, Vladimir Kranjčević, Jovan Gvero, Srboljub Simić, Bojan Đorđević, Ana Biro, Erika Hoffmann, SKCNS, RTVNS.

https://kuda-org.bandcamp.com/album/intellectual-cabaret-orkest-tickmayer-formatio-duos-1985-1989

 

LOST & FoUND - istraživački projekat i muzička edicija na vinilu i CD kolekcija audio izdanja retkih i do sada neobjavljenih snimaka muzičkih sesija koje su nastajale tokom 1980-ih godina u Novom Sadu. Ove izostavljene scene novosadske scene čine jedinstven stvaralački opus inspirisan konceptima umetnosti i eksperimenta, sa elementima džeza, improvizacije, art rocka, savremene klasične muzike, muzičkog teatra, performansa, poezije, ambijenta.

Edicija LOST & FoUND je deo produkcije dugogodišnjeg istraživačkog programa Trajni čas umetnosti kuda.org, koji istražuje lokalne umetničke prakse, ističući potrebu za umetničkim eksperimentom.

Trenutni plan je da edicija u svom ukupnom obimu sadrži 8 do 10 CD izdanja u kojem bi se objavili svi relavantni primeri iz epohe ekprimentalne i improvizovane muzike nastale u Novom Sadu u periodu 1980-ih godina. U dosadašnjem istraživačkom procesu pronađeni su i delimično rekonstruisani materijali sledećih sastava: Ove sezone vedri tonovi, Ritual Nova, Da Capo Tutti, Abacus, Testa di Shakespeare, Pre i posle tišine, Telal Viig, Cirko della Primavera, Tickmayer Formatio, Zapisi tišine, Muad Dib, Intellectual Cabaret Orkest.

Objavljivanje ovog CD izdanja je podražala FfAI fondacija.