Peripheral Visions: Towards a trans(l)national publishing culture. Istraživačka laboratorija u Malagi

Peripheral Visions

Towards a trans(l)national publishing culture

Istraživačka laboratorija u Malagi

 

And this apparatus is all the better, the more it leads consumers to production, the more it is able to turn readers or viewers into participants.”

Walter Benjamin

 

Istraživačka laboratorija

u organizaciji eipcp/transversal/subtextos

31. januar - 06. februar 2023.

Casa Azul, Malaga / Španija

 

Istraživačka laboratorija razvija specifičan pristup diseminaciji i distribuciji u područjima uređivanja i izdavaštva. Sadržaj se ovde ne širi kroz marketing, već kao disperzija i difuzija u društvenim kontekstima. U rasponu od čitateljskih krugova do hibridne saradnje, pojavljuju se novi formati između fizičkih i online aktivnosti. Dakle, čitanje ne znači samo opažanje i razumevanje tekstova, već – prema citatu Waltera Benjamina iz opširnog naslova – menjanje proizvodnog aparata na različitim nivoima: proizvodnju novih tekstova odmah iz procesa čitanja, proizvodnju plakata, knjižica ili drugih štampanih materijala kroz jednostavni i pristupačniji način štampanja sa rizomatskim riso-štampačima, produkcija audio datoteka i podcast-a, stvaranje institucionalnih druženja, nadilazeći individualnu recepciju i iskustvo čitanja. Kada potrošači postanu proizvođači, ciljne grupe se pretvaraju u pojedinačne proizvodne mašine.

 

Program:

31 jan
12.00 intro, casa azul/eipcp, tours lagunillas and málaga centre, casa la invisible
19.00 suburbia/subtextos, málaga

1 feb
12.00 mama, zagreb
19.00 entrar afuera, barcelona/madrid

2 feb
12.00 maska, ljubljana
19.00 zenobia, madrid

3 feb
12.00 kuda, novi sad
19.00 consonni, bilbao

4 feb
12.00 kulturtreger, zagreb
19.00 synusia, terrassa

5 feb
12.00 kontrapunkt, skopje
19.00 katakrak, iruña

Moderacija: Kike España, Sara Jiménez, Gerald Raunig

Projektni koordinator Kulturtreger (Zagreb)

Partneri
Maska (Ljubljana)
eipcp (Vienna)
kuda.org (Novi Sad)
Kontrapunkt (Skopje)
Multimedijalni institut / mama (Zagreb)

Pridruženi partneri
Kulturföreningen Glänta (Göteborg)
Eurozine (Vienna)

eipcp tim
Lina Dokuzovic
Bernhard Hummer
Isabell Lorey
Raimund Minichbauer
Gerald Raunig

Saradnici na eipcp's aktivnostima
Librería Suburbia
Subtextos
Academy of Media Arts Cologne

 

Projekt je podržan od strane programa Kreativna Europa Europske unije. Učešće eipcp-a sufinansira Austrijsko Savezno ministarstvo umetnosti, kulture, državne službe i sporta.

Izraženi stavovi i mišljenja su, međutim, samo autorovi i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni telo koje dodeljuje podršku.