kuda.org učestvuje i preporučuje. Black Box East: Postkomunističke laboratorije globalizacije, Berliner Gazette 2021

kuda.org učestvuje i preporučuje

Black Box East:
Postkomunističke laboratorije globalizacije
Berliner Gazette 2021

-

Black Box East
Čak i nakon više desetina godina službenog završetka Hladnog rata, “Istok” ostaje Drugi. Samo zbog ovog pojačanog 'drugi' ono što većina medija označava kao “postkomunistički” prostor mogao bi se tako udobno instrumentalizovati kao crna kutija zapadnog “etičkog imperijalizma” vođenog profitom. Često prozivana neprozirnost “Istoka” bila je i još uvijek se predstavlja kao nedostatak transparentnosti i stoga je legitimisna tobože “civilizirajuća” terapija i nametanja. U međuvremenu, upravo je ta neprozirnost korišćena da se ekonomski procesi poput privatizacije prikriju u mračnjaštvo, odnosno izvan svetla racionalnog shvatanja i demokratske odgovornosti.

Pakovanje “Istoka” na ovaj način u crnu kutiju omogućuje prikrivanje zloupotrebe moći, širokih mehanizama eksploatacije i izvlačenja, te zaoštravanja strukturnih problema vezanih uz privatizaciju, poput propadanja javnih institucija i javnih usluga uopšteno. Na kraju, ali ne i najmanje važno, pruža savršene uslove za zloupotrebu subvencija, za krađu i organizirani kriminal.

Proučavajući dvostruke standarde na kojima se temelji ekspanzija kapitalizma nakon 1989. projekat Berliner Gazette (BG) BLACK BOX EAST uzima Nemačku kao polazišnu tačku: nacionalnu državu čiji je preduzetnički plan („prvo uzmemo Istočnu Njemačku, zatim istočnu Europu i dalje ”) dosegao kritičnu tačku. Najočitiji znakovi toga bili bi sve veća nesigurnost i radikalizacija u “novim državama”, kako pokazuju u svom uvodnom eseju osnivači BG-a Magdalena Taube i Krystian Woznicki. Pročitajte na engleskom (EN) ili njemačkom (GER).

U programu ovog projekta koji obuhvata tekstove, debate, intervjue i umetničke radove učestvuje kuda.org i saradnici.

Berliner Gazette (BG) je neprofitni i nestranački tim novinara, istraživača, umetnika i programera koji eksperimentišu i analiziraju nove kulturne i političke prakse. Od 1999. objavljuju berlinergazette.de pod Creative Commons licencom sa više od 1.000 saradnika. U dijalogu sa međunarodnom mrežom kreiraju godišnje projekte, istražujući aktuelna pitanja ne samo u obliku tekstualnih serija, već i konferencija i knjiga. Naši najnoviji projekti uključuju Black Bok East (2021), Silent Vorks (2020), More Vorld (2019), Ambient Revolts (2018), Signals (2017), A Field Guide to the Snovden Files (2017), Friendli Fire (2017) , Tacit Futures (2016), UN|COMMONS (2015), BKV (2012) i McDeutsch (2006).