Izložba "I love you [rev.eng]", Digitalcraft

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Izložba "I love you " je prva izložba na svetskom nivou posvećena fenomenu kompjuterskih virusa. U umreženom društvu, bavljenje kompjuterskim virusima ili takozvanim "prikrivenim napadima" je postalo deo svakodnevnog života. Izložba "I love you " je eksperiment koji izaziva savremenu kulturu i ide dalje od današnjih debata o hakerisanju. Jedinstveno obeležje izložbe je ideja o širokom spektru značenja kompjuterskih virusa - od čisto kompjuterskih entiteta do inspiracije i sredstva umetničkog stvaralaštva. Istraživanja u okviru izložbe "I love you " su podeljena na istorijsku, političku, kulturnu i tehničku oblast. Tematske orijentacije izložbe su protivrečni odnosi između stručnjaka za bezbednost i hakera, net umetnika i programera, književnih eksperata i pesnika koda. ŠTA JE zapravo kompjuterski virus? KO ih pravi i ZAŠTO? KAKAV svet se krije iza ovih svakodnevnih pojava? Ova izložba nam pruža informacije vezane za datu tematiku, predstavlja umetnička dela i otktriva ulogu kompjuterskih virusa kao destruktivne sile i ekonomske opasnosti ali i kao inspiracije za umetničko stvaralaštvo. Posetiocima će, u sklopu izložbe, biti omogućen slobodan pristup terminalima i praktično isprobavanje rada sa virusima; biće prikazana animacija koja daje istorijski prikaz i posledice razorne moći virusa; unutar specijalno kreiranog interaktivnog okruženja posetioci će upotrebom džojstika moći da vide inače nevidljive procese o posledicama virusnih infekcija na globalnom planu; jedan od terminala će omogućiti prikaz oko 40 intervjua sa autorima virusa. Posetioci intervjue mogu da čitaju ili da ih u obliku audio fajlova slušaju posredstvom slušalica; biće prikazana brojna umetnička dela koja se bave konceptom autoreproduktivnih digitalih entiteta... "I love you " je revidirana i proširena verzija izložbe koja je uspešno prezentovana u junu 2002. u Muzeju primenjenih umetnosti u Frankfurtu, zatim u februaru 2003. na festivalu "transmediale 03" u Berlinu, u avgustu 2004. u Muzeju za komunikacije u Kopenhagenu, Danska. Producent izložbe za Srbiju (izložba je predstavljena u junu i julu 2006. u Novom Sadu i u Beogradu): Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad www.kuda.org/iloveyou Koproducenti izložbe za Srbiju: BELEF 06 Muzej savremene umetnosti Novi Sad Muzej savremene umetnosti Beograd digitalcraft.org je osnovan 2003. kao digitalni deo Muzeja primenjene umetnosti u Frankfurtu na Majni. Misija digitalcraft.org je da istražuje i dokumentuje trendove digitalne kulture i da ih predstavlja stručnoj i široj javnosti. Njegovim radom upravlja Franciska Nori, koja ce se novosadskoj javnosti predstaviti tokom trajanja izložbe. www.kuda.org/iloveyou www.digitalcraft.org/iloveyou