Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Predavanje se održava povodom objavljivanja knjige "Otvorena kultura i priroda mreža" Feliksa Štaldera, koja govori o savremenim aspektima kulturne produkcije i potrošnje polazeći od decentralizacije autorstva od individua ka grupama, do brisanja linije između umetnika i njihove publike, organizovanja kulturnih industrija, usvajanja zakona o intelektualnoj svojini, o copyright-u i copyleft-u, statusa samog umetničkog dela i novih procesa u kulturi inspirisanih pokretom za besplatan softver - Free and Open Source Software www.kuda.org/kudaread_ok.htm

Feliks Štalder je istraživač, pisac i profesor ekonomije medija na Akademiji za umetnost i dizajn u Cirihu. Jedan je od osnivača projekta Openflows, internacionalnoj mreži koja je fokusirana na razvoj tehnologije i kulture otvorenog kôda. Više o njegovom radu: http://felix.openflows.org