Prezentacija u CK13: n.e.w.s - kolektivna online platforma za umetnost i nove tehnologije

kuda.

Omladinski centar CK13, Novi Sad
Ponedeljak, 31. maj u 17h

Prezentacija: n.e.w.s - kolektivna online platforma za diskusiju o savremenoj umetnosti i novim tehnologijama

Gošća: Renée Ridgway, Amsterdam, http://northeastwestsouth.net/node/233

n.e.w.s (http://northeastwestsouth.net) platforma je pokrenuta na ISEA 2008 – Internacionalnom simpozijumu elektronske umetnosti u Singapuru. n.e.w.s. je kolektivna online platforma za analizu i razvoj diskusije o savremenoj umetnosti i novim tehnologijama, povezujući učesnike iz različitih delova sveta i stvarajući potencijal za globalni dijalog, razmenu i saradnju po pitanju diskursa savremene umetnosti. n.e.w.s. uključuje geografsku raznolikost i pruža okvir za saradnju zasnovanu na drugačijim parametrima od onih u etabliranom svetu savremene umetnosti. Na ovoj platformi su do sada pokrenuti brojni forumi i blogovi učesnika na teme koje najčešće nisu u fokusu diskusija o savremenoj umetnosti. n.e.w.s. je pokrenuo do tada marginalizovane teme poput teorijskog koncepta "slacking"-a (besposličarenja, nerada i prakse napuštanja umetničke proizvodnje), zatim "errorism"-a (istraživanje potencijala greške), savremenih uslova rada i produkcije umetnosti u današnjem umreženom društvu, itd.

n.e.w.s. je ne-profitna platforma koja koristi vidljivost distribuiranih mreža i metodologiju Web 2.0 ekonomije, ali uz važnu razliku da uspostavlja dijalog oko teme novih oblika nematerijalne proizvodnje i ekonomije znanja, na kojima se inače globalne društvene mreže zasnivaju. n.e.w.s. se razlikuje od postojećih online zajednica po svom modelu zasnovanom na saradnji i diskusiji uz delimičnu urednički intervenciju i delom plaćene kontribucije učesnika diskusija.