OLD NEWS 4 - JEDNA ZAISTA STARA VEST

  • kuda.
  • kuda.

Old News je ne-profitna i besplatna novina koja sadrži selekciju novinskih članaka i slika isečenih iz postojećih dnevnih novina, koju koncipiraju različiti umetnici. U okviru Old News koncepta, kustosi i umetnici su pozvani da selektuju, kolažiraju i ukomponuju novinske članke na osnovu prethodno razvijenog koncepta. U prvom broju ovih novina koje su objavljene 2004. godine, 24 umetnika i umetničke grupe su pozvani da realizuju ovakvu akciju tokom perioda od jednog meseca – njihovi isečci i komentari su štampani i objavljeni u formi dnevnih novina. U četvrtom izdanju Old News-a objavljenom krajem 2007. godine, Centar_kuda.org je pozvan da realizuje svoj komentar na dnevnu štampu u Srbiji.

New Media Center_kuda.org u okviru OLD NEWS projekta:
ONE REALLY OLD NEWS - JEDNA ZAISTA STARA VEST

Decembar 2007 - Januar 2008. godine

Da bi smo nagovestili potrebu za re-kontekstualizacijom, odlučili smo da u okviru projekta „Old News“ predstavimo jedan od krucijalnih događaja u trenutnoj srpskoj realnosti, koji nadilazi samu politiku: odnos Srbije prema Kosovu. Čini se da se ova duga i kompleksna istorija nesigurnosti i paradoksa konačno privodi kraju. Ali, ne i ako se Vlada Srbije pita.

Pozicija Srbije u konstelaciji bivših jugoslovenskih republika se može okaraktrisati kao „hegemonistička“. Nakon raspada Jugoslavije i odvajanja ostalih republika, Srbija biva „ostavljena“ od strane drugih i preživljava „bumerang“ efekat kao posledicu spostvene politike vođene u prošlosti. Sama, mučenica, jedina vredna da nosi jugoslovensko nasleđe. Ovo breme se kroz dugogodišnje taktike Vlade Srbije transformisalo u koncept samo-žrtvovanja, koji se postepeno izgrađuje. Medijsko oblikovanje srpske samo-viktimizacije se nastavlja na novom nivou, unutar Srbije.

Prateći srpske dnevne novine, odlučili smo da se fokusiramo na poslednju nedelju decembra 2007. godine i prvu nedelju januara 2008. godine, kako su tenzije osetno rasle krajem godine i srpske dnevne novine su odavale utisak da je Kosovo tema broj jedan u svetu. Ovaj vremenski okvir obuhvata oba Božića, katolički koji se slavi 25. decembra i drugi, koji obeležava Srpska pravoslavna crkva 7. januara, kao i dve proslave Nove godine, jedna 31. decembra i druga, „Srpska“ Nova godina 13. januara. Srpsko društvo je multikulturalno, ali ipak, ovaj potencijal se konstantno projektuje kao sukob suprotnosti.

Mediji nisu slobodni, niti nezavisni – oni su previše kompatibilni sa Vladinom politikom. I jedno i drugo kreiraju šum – neograničenu produkciju privremenih senzacija i ekskluzivnosti, realizujući politički i medijski spektakl, koji nije ništa drugo do ometanje diskusije o onome što je zaista važna tema.

Delovi pres klipinga predstavljeni ovde delimično dodiruju strategiju srpske Vlade za Kosovo, obeleženu neprikrivenim nacionalizmom, lažnim kosmopolitizmom, selektivnim prizivanjem prošlosti, apelom za jedinstvom srpskog naroda i instrumentalizovanom aplikacijom demokratije. „Rat za Kosovo“, „Moćnici ovog sveta žele da otmu Kosmet“, „Moćnici bacaju kocku za sudbinu Kosova“, „Srbija je starija od Evrope“, „Evropa mora da bira: Sporazum sa Srbijom ili misija na Kosovu“, samo su neki od naslova koji svedoče o pokušaju ove zemlje da se oslobodi odgovornosti za dugogodišnju politiku represije primenjivane na Kosovu.

U stvari, ovo je jedna vrlo, vrlo stara vest. Prestara čak i za koncept „Starih vesti“ (Old News). To je vest koja datira još iz 1389. godine, od epskog Kosovskog boja, vođenog između srpskih kneževa i Otomanskog carstva. Iako izgubljenu, Kosovski boj većina Srba vidi kao prvi momenat uspona sopstvene nacije.

Po rečima filozofa Borisa Budena, Kosovo nije samo ni jedan od brojnih i kompleksnih balkanskih regiona, niti samo jedna provincija u Srbiji – Kosovo je teritorija na koju Srbija polaže svoje istorijsko pravo, kao kolevku srpske nacije, „kao stvarnu, materijalnu sliku mesta gde je kolektivni identitet Srba simbolično rođen. Taj identitet u svojoj uzvišenoj formi je predstavljen u mitu o Kosovskom boju“ (Buden). On nadalje tvrdi da je današnja verzija tog mita vrlo udaljena od šest stotina godina starog događaja na koji se odnosi – upotreba ovog mita u aktuelnoj pravnoj/političkoj raspravi o suverenitetu nad Kosovom je udaljena od materijalnih činjenica. Ove činjenice ukazuju na to da je preko devedeset posto stanovništva u srpskoj kolevci zapravo albanske nacionalnosti. Upravo ova činjenica kulminira u apsurdom apelu srpskih političara izraženom kroz polaganje prava na Kosovo kao teritoriju, ali bez većinskog stanovništva koje živi na toj teritoriji. Srpska politika koja želi da odnese pobedu u pravnoj bitci za vlast nad Kosovom mora da ostane nepokolebljiva, jer njen pravi cilj nije pravni i politički suverenitet nad Kosovom već povraćaj „izgubljenog“ identiteta srpske nacije. „Izgubiti Kosovo, za (Srbiju) znači izgubiti srpstvo kao takvo“, smatra Buden. Politika zasnovana na mitu nije ništa do „dijalektika obmane i samo-obmane“ i neizbežno je da Srbija izgubi Kosovo, ali još uvek zadovoljava izvornu potrebu – oporavak nacionalnog identiteta. U ovoj konstelaciji stvari, „istina“ Albanaca sa Kosova je nasilno potisnuta iz javnog diskursa. Po rečima Borisa Budena, u ovakvoj situaciji, ni Albanci, niti Srbi nisu poraženi, već pre čovek u univerzalnosti svoje humanosti.

Old News / 4 (2008) – predstavljeni umetnici u okviru broja 4: Gabriel Acevedo, Li Yu & Liu Bo, Dineo Bopape, Chris Bors + Ketta Ioannidou, Despina Stokou + Konstantinos Dagritzikos, Filip van Dingenen, Ayse Erkmen, Ryan Gander, Judith Hopf, Ruben Grilo, IngridMwangiRobertHutter, Delphine Courtillot + Folkert de Jong, New Media Center_kuda.org, Glenda Leon, Erlea Maneros, Gustav Metzger, Caroline Montenat, Ariane Müller, Amuche Ngwu-Nnabueze, Ebru Özseçen, Michalis Pichler, Ramona Ramlochand, Jane Burden + Dante Gabriel Rossetti, Francesc Ruiz, Jorge Satorre, Misha Stroj, Joanna Malinowska + Christian Tomaszewski, Mario Garcia Torres, Rallou Panagiotou + Jannis Varelas, Xie Xiaoze, Carla Zaccagnini and Project: VEO: 1st Case of Study.

Old News / 4 (2008) – Kustosi izdanja: Magali Arriola, Amanda Cuesta, Nikola Dietrich, Bisi Silva & Dominique Fontaine, Carol Yinghua Lu, Raimundas Malasauskas, Xenia Kalpaktsoglou+Christopher Marinos, Hans Ulrich Obrist, Víctor Palacios, John Rasmussen, RMS La Asociación and Franciska Zólyom.

Projekat „Old News“ je pokrenuo Jacob Fabricius, direktor Malmö Konsthall, Malmö.