Predstavljanje izložbe MEDIJSKA ONTOLOGIJA, Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada, u Mineapolisu, SAD

kuda.

Centar za nove medije_kuda.org najavljuje otvaranje izložbe

MEDIJSKA ONTOLOGIJA
Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada

19. april, 2008. godine u 19:00
Midway Contemporary Art, Mineapolis, SAD

http://kuda.org
http://www.midwayart.org/

Od 19. aprila do 24. maja 2008 godine, Centar za nove medije_kuda.org će predstaviti izložbu “MEDIJSKA ONTOLOGIJA - Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada” u Midway Contemporary Art, u Mineapolisu, u Sjedninjenim američkim državama.

Vođeni činjenicom da istorijat posleratne neoavangarde Istočne Evrope još uvek nije napisan, a koncentrišući se na prostor Novog Sada, Centar_kuda.org s jedne strane u okviru izložbe predstavlja umetničko delovanje grupe “Kôd”, grupe “E”, Slobodana Tišme, Miroslava Mandića, Mirka Radojičića, Bogdanke Poznanović, Vladimira Kopicla, Slavka Bogdanovića, Čedomira Drče, Tibora Varadija, Katalin Ladik, Želimira Žilnika. S druge strane, izložba predstavlja i grupu “Apsolutno”, grupu “Eastwood”, Vladana Jolera i druge savremene novosadske umetnike. Njihovim “okupljanjem” i “sučeljavanjem” napraviće se pokušaj uspostavljanja dijaloga, reinterpretacije i kontinuiteta umetničke prakse na našim prostorima.

Posredstvom Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada, američkoj publici će se predstaviti veliki broj umetnika neoavangarde 1970-ih godina, ali i savremeni umetnici iz Srbije koji se bave digitalnim medijima. Izložba predstavlja svojevrstan dijalog između praksi konceptualne umetnosti i savremene umetnosti novih medija. Kombinujući dva aspekta umetničkog društvenog i političkog angažmana, Centar_kuda.org želi da uspostavi novo čitanje progresivnih praksi neoavangarde danas i da otvori novi put komunikacije između ovih praksi i savremene umetničke produkcije. Uslovno rečeno, kao zajednički imenitelji ovih praksi javljaju se kolaborativni rad na umetničkim projektima, kritika robnog statusa umetničkog dela, teorijska zasnovanost i delovanje u pravcu ostvarenja političkog potencijala umetnosti, uz nastojanje da se utiče na promenu razumevanja kritičkih umetničkih praksi u sopstvenim okruženjima. U svetlu ovih odlika, izložba MEDIJSKA ONTOLOGIJA je koncipirana kroz intenzivnu saradnju sa nekim od protagonista novosadske neoavangardne scene – sa Slobodanom Tišmom, Čedom Drčom, Bogdankom Poznanović i Slavkom Bogdanovićem.

Izložba MEDIJSKA ONTOLOGIJA je do sada predstavljana u mestima gde su prakse ovih umetnika najčešće (ostale) skrivene od očiju kulturne javnosti Zapada:

- Štutgart, na internacionalnoj izložbi "On Difference" u Württembergischer Kunstverein, maj - jul 2005.

- Novi Sad, Muzej savremene likovne umetnosti Vojvodine, novembar – decembar 2005.

- Zagreb, Galerija Nova, kolektiva WHW, januar 2006.

- Beč, Galerija “Art Point”, Kultur Kontakt Austria, maj 2006.

- Grac, Galerija i Centar “Medien KunstLabor”, Muzej savremene umetnosti, septembar 2006.

Podrška predstavljanju izložbe MEDIJSKA ONTOLOGIJA u Mineapolisu, SAD:
Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Pokrajine Vojvodine