Izložba i promocija almanaha angažovanog stripa VOLVOX

kuda.

UTORAK, 25.MART u 20h
ART klinika, Grčkoškolska 5
IZLOŽBA u okviru projekta "KONKURS ZA ANGAŽOVANI STRIP"

Na izložbi će biti predstavljeno preko 60 radova koji su prispeli u okviru konkursa na teme nacionalizma, rasizma, diskriminacije, siromaštva, tranzicije, nezaposlenosti, rodnih prava, ekologije, korupcije, mobilnost mladih i drugih društvenih problema koji potresaju savremenu Srbiju. Takođe će biti i promocija strip almanaha VOLVOX koji objedinjuje sve ove radove. Tom prilikom će biti dodeljene nagrade najboljim radovima u izboru žirija u sastavu Saša Rakezić-Zograf, Jovan Gvero i Vladimir Arsenijević.

UTORAK, 25.MART u 22h
Omladinski centar CK13
strip žurka: DJ JOHN MOOSHEMA

UVODNI TEKSTOVI IZ STRIP ALMANAHA "VOLVOX":

Volvoks je rod kolonijalnog bičara, koji se sastoji od 500 do 60.000 međusobno povezanih jedinki. Sve jedinke su povezane citoplazmatičnim nastavcima i uronjene u pihtijastu materiju, gradeći koloniju. Kolonija izgleda kao šuplja zelena lopta koja može da bude u prečniku i do 2 mm. Ćerke kolonije nastaju deobom unutar roditeljske kolonije. Sve jedinke imaju po 2 biča, koji služe za kretanje. Volvoksi uglavnom žive u barama.

Reč dve: “Konkurs za angažovani strip” je projekat u realizaciji Alternativne kulturne organizacije – AKO i Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada. Ideja je bila jednostavna: iskoristiti jedan nepravedno zapostavljeni medij i kroz njega razraditi pojedine probleme savremenog srpskog društva. Teme su: nacionalizam, rasizam, diskriminacija, siromaštvo, tranzicija, nezaposlenost, rodna prava, ekologija, korupcija i mobilnost mladih.

O kvantitativnom uspehu konkursa, brojke govore za sebe: 47 autora i scenarista poslalo je ukupno 65 stripova na preko 150 tabli. A za normiranje kvaliteta prispelih radova pobrinuo se stručni žiri u sastavu: Saša Rakezić alias Aleksandar Zograf, jedan od naših najistaknutijih strip-crtača; Jovan Gvero, direktor Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu, te Vladimir Arsenijević, poznati književnik i izdavač.

Prema njihovom izboru, prva nagrada pripala je mladom novosadskom strip-autoru Ljubi Babiću za strip “5 faza nesportskog prihvatanja poraza”. Drugu nagradu osvojio je takođe jedan Novosađanin, Slobodan Stošić za rad “Šumska bajka”. Treću nagradu podelila su dva učesnika konkursa – Slaviša Ševrt iz Beograda za strip “Portret savremenika” i Vladimir Kuzmanov iz SAD za rad “Fasces”. Takođe je dodeljena i specijalna nagrada najmlađem učesniku konkursa – u pitanju je talentovana devetogodišnja Anja Tanović iz Novog Sada.

O rezultatima ovog projekta može se govoriti iz dva aspekta. Sa jedne strane, ta naglašena “angažovanost”, odnosno potreba za bavljenjem živim problemima, njihovom kritikom i preispitivanjem, naišla je na još življi odziv umetnika. Svakodnevnica srpskog društva, utapajući se u nacionalizmu, diskriminaciji i siromaštvu, očigledno pruža i jednu gorku inspiraciju koja jasno izbija iz radova unutar korica ovog almanaha. Na čitaocu je da proceni koliko je kreativni duh uspeo da iskoristi taj naboj i pretoči ga u nešto smisleno. Istovremeno, ova knjiga predstavlja jedan koristan registar sadašnjosti i budućnosti ovdašnje strip-scene. Naše je iskreno nadanje da je ovim naporima makar malo podupiremo.

Momčilo Jovanov
Ilija Kuzmanović

(Alternativna kulturna organizacija - AKO)

Kako izgleda naša stvarnost kada se o njoj govori kroz strip? I može li strip da na kritički način posmatra stvarnost, za koju svi znamo da je bremenita, tranzicijska, na ivici žileta? Neki od odgovora na ovo pitanje su sadržani u storijama kreiranim za konkurs, čiji je rok za prispeće radova slučajno fiksiran u sredinu februara 2008., par dana pre nego što su zbivanja u našoj sredini ponovo učinila da izveštači svih svetskih agencija skoče sa svojih stolica. S obzirom da zemlja u kojoj živimo prolazi kroz turbulentna stanja već toliko dugo da smo prestali da brojimo godine, čini se da postoji neka organska potreba da o tome svemu govore ljudi od kreacije. Možda baš strip autori, zašto da ne?

I, sada kada je sav taj materijal na stolu, skromna ekipa koja je nakon prispeća radova sazvana da obavi komisijski rad, je došla do zaključka da ima nekih dobrih, i nekih loših vesti. Loša vest je da nije bilo radova koji bi nas oduvali. Kao da ni sva dramatika naše svakodnevnice nije bila dovoljna da inspiriše jedan vanredan kreativni uzlet. Dobra vest, međutim, je da postoji prilična šarolikost stilova i prilaza (uključujući i trud jedne devetogodišnje devojčice!), kao i da kreatori savremenog strip izraza odavno već nisu vezani samo za glavne gradske centre. To je već znak vitalnosti koju treba pozdraviti, i iz koje bi, daljnjim radom i podstrekom, moglo da iznikne nešto uzbudljivo. Naime, ukoliko uopšte želimo da negujemo nekakvu “scenu”, i da otvorimo prostor za nova imena, to je posao koji zahteva trud ne samo onih koji strip kreiraju, već i onih koji će ovakav vid stvaralaštva da podrže. Ovaj konkurs bi mogao da bude kamičak u tom mozaiku.

Saša Rakezić alijas Aleksandar Zograf, predsednik žirija

Strip nevidljiva umetnost

Pokušaj da se konkursom "Angažovani strip" da prilika mnogim autorima da iskažu svoj stav, legetimiše strip i autore kao aktivne i legitimne učesnike naše antišizofrene stvarnosti. Zašto je to potrebno naglasiti brojni su razlozi ali između ostalog i pre svega položaj našeg stripa i većine autora kojim je strip osnovna vokacija. No, bez jadikovke stvari se menjaju i ovaj konkurs je dobar primer reafirmacije stripa. Široko otvorena tema konkursnog pitanja dala je priliku autorima raznih generacija i žanrovskih opredelenja i rukopisa da ponude svoje stare i nove radove i pokušaju definisati "angažovanost" ili je dodatno otvoriti što ovde (Srbija, bre) nije ni u stvarnosti redak slučaj. Tridesetak autora (tačno 33) i pet dvojaca koristili su se svim poznatim tehnikama: od klasičnog stripa, crtež tušem, do komjuterski i dizajnerskih trikova iz Photoshop-a. Naravno, pravo je osveženje da je među autorima i devojčica rođena '99. godine ali i mnogo iskusnih autora poznatih od ranije (organima gonjenja!?). Od narativno razrađene teme "angažovanosti" do subjektivno poimanja u potezu, simbolu i jednostavnom crtežu autori su nas stavili u nedoumici šta bi danas i ovde bila naša poruka na tu temu. Dok mi promišljamo našu priču, pogledajte kako su to uradili smeliji od nas.

Jovan Gvero

IMPRESUM ALMANAHA:

Volvox

Edicija: Dirty Books

Urednik edicije: Jovan Gvero

Urednik izdanja: Alternativna kulturna orhanizacija - AKO

Izdavač:
Ustanova Studentski kulturni centar, Novi Sad
Dr Ilije Đuričića 3, Novi Sad
Tel: 021 6350 579 i 6350 744
www.skcns.org.yu
[email protected]

Za izdavača: Jovan Gvero, direktor SKC, Novi Sad

Prevod: Gordana Ranđić, Sonja Miler, Ilija Kuzmanović

Lektura: Momčilo Jovanov

Izdanje priredila za štampu: mimisuperheroj gmail.com

Naslovna strana: Daško Milinović, Ilija Kuzmanović

Štampa: Futura, Petrovaradin

Tiraž: 500

Godina izdanja: 2008

ISBN 978-86-85983-32-0

Produkcija:
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
www.ck13.org
Tel/fax: +381 (0)21 4737 601

Realizacija:
Alternativna kulturna organizacija – AKO
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
www.ako.rs
[email protected]
Tel/fax: +381 (0)21 4737 601

Centar za nove medije_kuda.org
Braće Mogin 2, Novi Sad
Tel: +381 (0)21 512227
www.kuda.org
[email protected]

Projekat podržali:
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine
Švajcarski program za kulturu Srbija