Promocija knjige: NACIJA KAO PROBLEM ILI REŠENJE - ISTORIJSKI REVIZIONIZAM U SRBIJI

kuda.

OMLADINSKI CENTAR CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

PONEDELJAK 24. MART 2008. u 19:00

Promocija knjige:

NACIJA KAO PROBLEM ILI REŠENJE

ISTORIJSKI REVIZIONIZAM U SRBIJI

Projekat "Nacija kao problem ili rešenje – Istorijski revizionizam u Srbiji" pokrenut je sa ciljem traženja odgovora na pitanja o ulozi nacionalizma u životu savremene Evrope, specifičnostima nacionalizma na postjugoslovenskom prostoru i perspektivama mlade generacije koja odrasta u okruženju obeleženom dominacijom predrasuda, nacionalne isključivosti i netolerancije. Namera sadržana u projektu je i otkrivanje uloge revizionističkih tendencija u savremenom srpskom društvu i uticaja koji one imaju na opšte društvene tokove; da li se uz pomoć iskrivljenih interpretacija prošlosti formira “novi srpski čovek” regrutovan iz redova omladine?

Produkcija:
Omladinski centar CK13
www.ck13.org

Izdavač: Futura publikacije, Novi Sad

Publikacija je dvojezična i sadrži tekstove na srpskom i engleskom jeziku.

Projekat su podržali:
Ambasada Kraljevine Holandije, Beograd
Fond za otvoreno društvo, Beograd