Formati REČNIKA RATA

REČNIKA RATA se sastoji iz tri različita nivoa:

1. Prezentacija Svaki koncept se predstavlja u trajanju od dvadeset minuta, koji “konceptualne persone” - učesnici projekta mogu da iskoriste na način na koji to žele. Na ovaj način, po događaju se proizvede bar dvadeset pet različitih diskursa. Formulacija i selekcija dotičnog koncepta, određenje njegovog sadržaja i odluka u vezi sa njegovim formatom je deo odluke pozvane konceptualne persone. Njihovi koncepti se predstavljaju u abecednom redu tokom dva dana, pri čemu dnevna sesija traje do sedam sati. Izgled i funkcija prezentacione scenografije se adaptira svakom predloženom konceptu. Svaki koncept i konceptualna persona je najavljena od strane voditelja programa, koji će takođe omogućiti tehničku asistenciju govornicima.

2. Dokumentacija Svi kreirani koncepti su dokumentovani. Dve digitalne video kamere i video mikser su deo tehničke podrške svakom izdanju REČNIKA RATA. Namena dokumentacije je da omogući dostupnost ovih sadržaja putem Interneta i u tom smislu, upotrebljive i reproduktivne iza i posle samog događaja. Video snimci prezentacija će biti objavljeni pod “Creative Commons” licencom na Internetu nekoliko dana nakon samog događaja. Na taj način će biti dostupni kao materijal za tekuće diskusije i komentare. Svi koncepti postaju deo video dokumentacije koja trenutno sadrži 100 definicija na temu rata i dostupna je na v2v open source mreži za video sindikaciju: www.v2v.cc

3. Publikacija Nakon simpozijuma REČNIK RATA, knjiga o ovom događaju će bit objavljena, koja će sadržati 25 različitih pojmova o ratu u štampanoj formi, definisanih tokom događaja u Novom Sadu.