Zbirka medijske prakse MSUV: izložba i konferencija

Zbirka medijske prakse MSUV
Kustosi: Kristian Lukić, Centar za nove medije_kuda.org

Javno vođenje kroz izložbu Zbirka medijske prakse MSUV
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad
Ponedeljak, 08.11.2010. u 13h
Kroz izložbu vodi: Kristian Lukić, kustos Odeljenja za medijske prakse MSUV

Izložba traje od 02. novembra – 02. decembra 2010.

Umetnice/ci: Asocijacija Apsolutno, Heath Bunting, Vuk Ćosić, Vladan Joler, Stevan Kojić, Bogdanka Poznanović, PP Group (Katarina Šević, Zita Majoroš), Predrag Šiđanin, Andrej Tišma, Vladimir Todorović, Vacuum Pack

Info zona:
Departman Novih likovnih medija, Akademija umetnosti u Novom Sadu
Institute for New Culture Technologies/t0 (Institut za nove kulturne tehnologije/t0)
Kingdom of Piracy (Kraljevstvo piraterije)
Centar za nove medije_kuda.org

Muzej savremene umetnosti Vojvodine osniva Zbirku medijskih praksi u cilju lociranja i kontekstualizacije umetničkih praksi koje se vezuju za digitalne medije i umetnost koja je proizašla iz logike digitalnih medija i mrežnih tehnologija. Umetnička dela i umetničke prakse u zbirci predstavljaju istorijski presek dela umetničke produkcije koja operiše u širokom spektru od kompjuterske umetnosti, preko web-arta, net.art-a, instalacija, do kompjuterskih igara i modova.

Konferencija, 01. decembar 2010.
Umetničko delo. Akumulacija. Dostupnost
Urednici: Kristian Lukić, Gordana Nikolić

Konferencija okuplja teoretičare, umetnike i kulturne radnike koji će razgovarati o različitim modelima koji danas postoje u tretiranju, dokumentaciji, arhiviranju i diseminaciji medijske i šire umetničke prakse, statusu kolekcija umetničkih dela i njihove društvene i ekonomske implikacije. Danas se tradicionalni mehanizmmi akumulacije i kolekcioniranja umetničkih dela nalaze pred ispitom iznalaženja novih modela korišćenja umetničkih sadržaja, koje neminovno prati i transformisanje uloge institucija kulture.

http://msuv.org

Podrška projektu:
Sekretarijat za kulturu Pokrajine Vojvodine
Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada
Ministarstvo kulture Republike Srbije
Culture 2007-2013, Evropska komisija
Halogen, Novi Sad

kuda.produkcija