Omladinski centar CK13

Subscribe to Omladinski centar CK13 feed
Omladinski centar CK13
Updated: 2 hours 11 sec ago

Javno saopštenje Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada

Pet, 2017-06-02 16:29

Javno saopštenje Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada

i poziv Gradu na sazivanje javnih rasprava

povodom konkursa za projekte u kulturi 2017. godine

 

 

  1. jun 2017. godine

 

 

Na konferenciji za novinare održanoj 1. juna 2017. godine u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada je uputila javni poziv Gradskoj upravi za kulturu i Članu gradskog veća za kulturu, Daliboru Rožiću, da sazovu javne rasprave na temu rezultata konkursa i konkursnih procedura, povodom nedavno objavljenih rezultata konkursa za projekte u kulturi.

 

Upućivanje javnog poziva je u skladu sa dogovorom i obećanjem koje je rezultat političke volje predstavnika grada da sprovedu mere poboljšanja uslova rada u oblasti kulturnog stvaralaštva u skladu sa principima participativnosti i transparentnosti, postavljenih Strategijom kulturnog razvoja grada u periodu od 2016-2026. U tom smislu, Inicijativa smatra da političku volju treba negovati i neprestano je prizivati u procesima pregovora i saradnje. Pomenuto obećanje nikako nije privatno, već je rezultat javnih razgovora i susreta kojima je i postignuto aktivno uključivanje Inicijative i u kulturnu politiku koju sprovodi Grad.

 

Na konferenciji za novinare, svoje iskustvo rada u jednoj od komisija iznela je Milica Pekić, predsednica komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva – Savremeno-umetničke, istraživačke i edukativne delatnosti, takođe i jedna od osnivačica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije sa kojom Inicijativa uspešno sarađuje i koju je, upravo zbog iskustva rada na nezavisnoj kulturnoj sceni predložila za člana komisije. Ona je skrenula pažnju na postupke koje je sprovodila komisija u kojoj je delovala i koji obezbeđuju veću transparentnosti u procesu donošenja odluka, kao i objektivnost u ocenjivanju projekata. Ovaj proces se tiče modela bodovanja u kojem svaki član komisije nezavisno i samostalno ocenjuje projekte po uspostavljenim kriterijumima, a potom se zbrajanjem ocena formira ukupno bodovno stanje projekta, te i rang lista projekata u skladu sa kojom se distribuiraju raspoloživa sredstva.

 

Takođe je skrenula pažnju na probleme u postojećim procedurama, a koje se tiču: nejasno definisanih tematskih celina u oblasti savremenog stvaralaštva, nestandardizovanih procedura u radu komisija, zatim modela objavljivanja rezultata koji ne sugeriše metod rada i kriterijume, kao i disproporcije u namenjenim finansijskim sredstvima po budžetskim linijama, i disproporcije u raspolozivom budžetu po tematskim oblastima.

 

U tom smislu, sugerisani su predlozi za unapređenje rada koji bi vodili većoj demokratizaciji konkursnog postupka, očuvanju integriteta komisija i autonomnosti njihovog rada, većem učešću korisnika u procesu donošenja odluka posebno u vezi sa distribucijom javnih budžetskih sredstava, većoj transparentnosti celog procesa i boljoj komunikaciji Gradske uprave kao servisa građana sa svim akterima u polju kulture. Predsednica ove komisije je takođe pozvala Grad i članove ostalih komisija u oblasti savremenog stvaralaštva da se obrate javnosti javnim obrazlaganjem svojih odluka na način na koji je Inicijativa pozvala javnost da se uključi u javne rasprave, kako bi se stekao celokupan uvid u rad komisija, a radi budućeg zajedničkog rada na poboljšanju sprovođenja konkursnih procedura na javan, demokratski i transparentan način.

 

Članovi Inicijative, Ozren Lazić (Omladinski centar CK13) i Branka Ćurčić (Grupa za konceptualnu politiku), podsetili su da Inicijativa od prošlog proleća, kada je iznela svoje zahteve povodom nepovoljnih uslova rada i kada je svojim javnim delovanjem kao odgovorom na te uslove formirana, vodi aktivnu kulturnu politiku. Inicijativa je svojim sugestijama aktivno učestvovala u procesu pisanja Strategije kulturnog razvoja, a na temelju dogovora i obećanja, Inicijativa je putem svog delegata učestvovala i u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana. Ovakvo učešće je bilo moguće postići zahvaljujući nepartijskoj politici nevladinog sektora koju Inicijativa razvija i koja se tiče afirmacije nezavisnih udruženja građana kao ravnopravnih učesnika u kulturnoj politici. Skrenuta je pažnja da se politika Inicijative ne iscrpljuje niti počiva isključivo u učešću u procesima koje grad prepoznaje (Strategija i Akcioni plan), već je taj proces instrument za osnaživanje rada nezavisnih aktera u kulturi kako bi svojim delovanjem mogli da obavežu Upravu na odluke koje bi bile donešene zahvaljujući ovim instrumentima. Stoga, delovanje Inicijative počiva pre svega na opreznoj distanci od gradske politike i na uvidu da se ona ne može niti treba izjednačiti sa politikom Inicijative. Uz ovakav stav, Inicijativa nastavlja započete pregovore i saradnju sa Gradskom upravom za kulturu i Članom veća za kulturu, i dalje insitirajući na rešavanju problema sa kojima se nezavisni akteri u kulturi suočavaju što predstavlja okosnicu rada Inicijative.

 

Pozivom Gradskoj upravi za kulturu i Članu veća da sazovu javnu raspravu povodom konkursa članice Inicijative žele dodatno da doprinesu donošenju i realizaciji Akcionog plana, i da na taj način istovremeno naprave uvod u buduće Forume za kulturu na kojima će akteri u kulturi imati priliku da se direktno uključe u procese razvoja kulturne politike (preko Akcionog plana i Strategije razvoja). U tom smislu, ovaj javni poziv treba tumačiti i kao poziv svim akterima u kulturi da se uključe u razvoj i implementaciju kulturne politike Grada. Stoga je važno da se Akcioni plan što pre usvoji, na šta takođe Inicijativa poziva i ohrabruje Gradsku upravu za kulturu i Člana veća za kulturu.

 

 

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada

Radionica maski

Pet, 2017-06-02 10:59

Otvorena kuhinja CK13 i Ica Heklica te pozivaju na radionicu pravljenja maski.

Od raznovrsnog reciklažnog materijala pravićemo maske životinja koje ćemo furati za vreme Zajedničke veganske večere.

KADA: Sreda, 7. jun od 16č.
GDE: Crna kuća Dvorište (Vojvode Bojovića 13)
Radionica je otvorenog tipa i nije potrebno prethodno prijavljivanje.

*Materijal i sredstva za rad su obezbeđeni.
Do it Yourself, Do it Together!

Zajednička veganska večera

Pet, 2017-06-02 10:53

Iako svaki aktivistički angažman zahteva psihički i fizički napor, veganstvo ima tu sjajnu komponentu da doslovno svaki put kad sedneš za sto, sudeluješ u mikrorevoluciji.

Jedi kao revolucionar/ka!
Bez ubijanja i iskorišćavanja životinja.

Ove srede, pre večere, u dvorištu Crne kuće organizujemo radionicu maski zajedno sa našom Heklicom.

U Otvorenoj kuhinji pripremamo vegansku hranu, jer proizvodnja i upotreba životinjskih proizvoda kao što su meso, mleko i jaja, podrazumeva porobljavanje, prisilno razmnožavanje, mučenje i egzekuciju životinja, eksploataciju prirode i zagađenje životne sredine.

Pripremamo zajedničke večere sredom i kao priliku da se ljudi međusobno druže i upoznaju.

Događaj je namenjen svima koji žele da probaju raznolika veganska jela, da se priključe zajedničkoj pripremi veganske hrane, da saznaju više o veganstvu, susretnu se i razgovaraju sa ljudima sa kojima će sesti za isti sto.

Ideja Zajedničke veganske večere je stvoriti neku vrstu društvenog prostora u kom su svi jednaki, kreirati prostor solidarnosti. U ovom prostoru briše se granica između organizatora i posetilaca i između njih se gradi aktivističko savezništvo. To je mesto koje prožima i stvara svaki pojedinačni rad. Kako će da izgleda, zavisi od svih nas.

Ako dolaziš na Zajedničku vegansku večeru sredom u Crnu kuću – upoznaj principe njenog funkcionisanja.

 

BUDI SOLIDARAN – Neka vaše porcije budu odmerene, tako da hrane bude dovoljno za sve.

Solidarnost je spona koja ujedinjuje ljude i protivna je ideji moći i dominacije.

NE OSTAVLJAJ HRANU U TANJIRU – Ne bacaj hranu, pojedi je!

Rasipanje hrane je društveno, moralno i ekonomski neprihvatljivo, i u suprotnosti sa principima Otvorene kuhinje CK13.

Svake godine se u svetu baci ili propadne 1,3 milijarde tona hrane ili trećina ukupne globalne proizvodnje, dok 900 miliona ljudi širom sveta pati od gladi, pothranjenosti ili nema osiguranu prehranu. Svaki put kad bacimo hranu sa svog tanjira, kršimo nečije pravo na hranu.

POSPREMI ZA SOBOM – Ne ostavljaj prljavo suđe za sobom, operi ga!

Otvorena kuhinja CK13 ne funkcioniše kao servis ili restoran, već kao aktivistička kuhinja, zahvaljujući volonterskom angažmanu. Aktivistička znači da zajednički održavamo njen rad i promovišemo njene principe. Volonteri/ke planiraju i pripremaju obroke, organizuju nabavku, čišćenje i promociju, ali mi zavisimo i o vašoj aktivnoj pomoći u tome da cela stvar radi.

DONIRAJ – Podrži ideju u kojoj i sam/a sudeluješ!

Otvorena kuhinja CK13 održava svoj rad zahvaljujući donacijama. Prikupljen novac ulaže se u nabavku materijala za pripremu hrane i neophodna sredstva za rad. Ostavljanjem preporučenog, većeg ili manjeg iznosa, pomažeš opstanak Otvorene kuhinje CK13.

Naša preporučena donacija služi kao vodič: Ko ima manje, može dati manje; oni koji imaju više, mogu dati malo više. Donacija se  zasniva na poverenju, zavisno o samoproceni i finansijskim mogućnostima svakoga od nas, ali novac nije prepreka da bi se jelo u Otvorenoj kuhinji, jer hrana mora biti dostupna svima bez obzira na finansijsku moć.

* Želiš da se priključiš kolektivu Otvorene kuhinje CK13? Poziv za volontere/ke je uvek otvoren! Pronađi nas na sajtu CK13, FB stranici Otvorene kuhinje CK13 ili sredom na Zajedničkoj veganskoj večeri u CK13.

Mi smo otvorena grupa i veselimo se kad novi ljudi dolaze.

Zašto (još uvek) niste preduzetnici?

Čet, 2017-06-01 10:33

Pozivamo vas na predavanje Mirana Pogačara i diskusiju na temu:

Zašto (još uvek) niste preduzetnici?

Danas na sve strane srećemo pojam preduzetništva, pozive pojedincima i grupama da se otisnu na put samozaposlenja, programe podrške za njihov razvoj, priče uspešnih i zadovoljnih pokretača sopstvenih biznisa. Skoro da je neupitno da je to dobro za svakoga i za sve, da je to način da se radi ono što se voli, bude uspešan i zadovoljan, i pitanje je samo šta još čekamo na putu ka obećanom ostvarenju sna. U ponedeljak želimo da propitamo ovaj neupitni koncept i vidimo na kojim idejama počiva, šta zapravo obećava i kuda nas vodi.

U određenom političko-ekonomsko društvenom uređenju zapadnog sveta, u pitanju je, naravno, široko shvaćena liberalna demokratija, u čijoj osnovi figuriraju određeni političko-ekonomski pojmovi poput vladavine prava, pravne države, građanskih prava, slobodnog tržišta i individua, preduzetništvo se u svojoj ideološko-ekonomskoj homogenizujućoj ulozi posebno izdvaja.

Svedoci smo tome da preduzetništvo u osnovi menja i sve više preuzima ideološku ulogu menadžera, kako u obrazovanju, ekonomiji i svakodnevnici, tako i u ostalim segmentima života. Ukoliko bismo pokušali da dođemo do predstave o tome kako preduzetnik izgleda, da ga opišemo pobliže po stilu života, primanjima ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi, dakle da u ograničenom smislu odredimo klasu preduzetnika, shvatili bismo da je to nemoguće, jer je preduzetništvo u osnovi nešto univerzalno. Razlog za to možemo pronaći u njegovoj vezi sa liberalnom demokratijom, a to jeste njegova prividna “demokratičnost” u vidu meritokratskog principa, dakle da svi imaju podjednake šanse za uspeh, bez obzira na imovinsko stanje (tu je uvek mogućnost kredita) ili na eventualni početni hendikep (sve je moguće nadoknaditi ukoliko se dovoljno trudiš). Pošto je često u pitanju reč o tome da je danas liberalna demokratija u krizi, da li se možda može govoriti o tome da je i preduzetništvo u krizi ili je upravo to teren na kome tek on može da profitira? Potražićemo i odgovore na pitanja šta je preduzetništvo zapravo, na koje se načine u društvu i ekonomiji pojavljuje? Nadalje, koje su etički prihvatljive granice posle kojih se nešto više ne smatra preduzetništvom, već se recimo kriminalom, odnosno delatnošću protiv interesa zajednice? Na kraju, da li se može govoriti o nužnoj veza između preduzetništva i ekonomskog razvitka društva?

Predavanje i diskusiju vodi Miran Pogačar, aktivista Studentskog pokreta Novi Sad. Miran se ovom temom bavi u okviru izrade svoje master disertacije na Filozofskom fakultetu, departmanu za filozofiju.

Stammtisch

Čet, 2017-06-01 10:07

Učili ste nemački jezik u školi, na kursu, privatno, ali niste imali priliku da progovorite na času?

Učite trenutno nemački, ali niste imali priliku da se sretnete sa puno Muttersprachler-a sa kojima biste provežbali jezik i ispravili greške?

Nalazite se u Novom Sadu, a potičete sa nemačkog govornog područja i treba vam grupa mladih opuštenih ljudi koja bi vam objasnila šta znači na srpskom “teško žabu u vodu naterati”?

Ne želite čas gramatike?

Onda je Omladinski centar CK13, sredom uveče od 20h, pravo mesto za vas!

Pridružite se opuštenoj atmosferi konverzacije na nemačkom i srpskom jeziku, predložite temu za razgovor, ili se jednostavno upoznajte, vernetzujte sa ljudima sličnim vama i razmenite mišljenja.

* Konverzacije se održavaju na spratu Omladinskog centra CK13, nije potrebno da prijavite dolazak na konverzaciju.

Stammtisch vodi Emil Radulovity.

Učešće je besplatno!

Bubnjevi, gitare

Čet, 2017-06-01 10:03

Tasa i Dima, u junsko veče, gitare i bubnjevi. Još ponešto, u trenutku i neposredno. Radujemo se vašem dolasku.

Nemanja Tasić – bubnjevi, perkusije, truba
Dimitrije Jakovljević – električna i 12-žičana akustična gitara, klavijature

Heklica

Sre, 2017-05-31 11:24

Heklica je radionica heklanja na kojoj možete da naučite da heklate, usavršite svoje heklačke sposobnosti i upoznate pasionirane heklačice i heklače. Imaćete priliku da naučite osnovne tehnike, kako da pravite 3D objekte, odevne predmete, aplikacije i ukrase. Naučićete da čitate šeme, da sami zapisujete nove, a imaćete i priliku da razmenjujete ideje i delite znanje. Dođite da se družimo i ponešto naučimo.

VCV info pult o volonterskim kampovima

Sre, 2017-05-31 11:21

Čuli ste lepe priče i iskustva poznanika o volonterskim kampovima, ali i dalje niste sigurni da li je to za vas? Želite da idete na kamp, ali niste sasvim sigurni šta to sve podrazumeva? Zavirili ste u online bazu kampova, ali i dalje ne možete da odaberete taj jedan savršeni kamp? Ili ste se pak prijavili i ostalo je samo još da uplatite članarinu?

Volonterski kampovi su prilika da otputujete na neka nova mesta i pomažete lokalnoj zajednici na rešavanju određenog problema, provodeći vreme sa ljudima iz celog sveta i otkrivajući tamošnju svakodnevicu iz perspektive lokalnog stanovništva.

Ekipa iz Volonterskog centra Vojvodine je tu za vas svakog utorka od 17 do 19h da vam odgovori na sva pitanja koja se tiču volonterskih kampova. Ako pak već znate sve i samo želite da što pre popunite prijavu i uputite se na najbolje iskustvo u svom životu – online baza je tu, a prijave i uplate članarine biće moguće na licu mesta.

 

U međuvremenu predlažemo da skoknete do www.volontiraj.rswww.workcamps.info

Veliki Prezir

Sre, 2017-05-31 11:13

Veliki Prezir nakon tri godine ponovo u Novom Sadu u CK13! Jedan od najzrelijih rok-pop bendova će napraviti retrospektivu svoje diskografije. Jedva čekamo!

,,Svaki član je potpuno uživljen u sviranje, ali i takođe vrlo fokusiran na to kako će se zvuci njegovog instrumenta reflektovati o zvuk koji ostatak benda stvara. Ne zna se da li više od sebe daje Boris Mladenović, svojim blago distorziranim i oštrim bas zvukom i deonicama, Robert Telčer koji je u svom sviranju uspešno iskombinovao gotovo sve gitarske epohe, Robert Radić koji ni u jednom momentu ne posustaje ređajući svoje odmerene i efektne bubnjarske zahvate, ili Vladimir Kolarić koji i nakon toliko godina svoje neobične tekstove iznosi izuzetno uverljivo i emotivno”, primetio je Balkanrock.com portal.

Do 21.30h karta će koštati 500rsd, a nakon toga 650rsd. Karte se mogu kupiti u CK13, na dan koncerta od 17 časova.

 

Sputñik + Rosetta Stoned

Sre, 2017-05-31 10:51

Bend Sputñik je stari-novi bend. Originalno je nastao 1999. u Sremskoj Mitrovici i iz prve faze do 2002. godine ima par demo snimaka. Novu inkarnaciju je doživeo kada je pevač Žikica Milošević sa starim snimcima tokom 2008. došao na ideju da u Novom Sadu okupi ekipu koja će starim pesmama dati novo ruho, ali i dodati nove pesme, nastale u međuvremenu. Nakon nekoliko personalnih rotacija, snimanje prvog singla “The Drinkable World” (nastalog po Miloševićevoj poeziji “Pitak svet”) počelo je u februaru 2012. godine. Ime “Sputnjik” nastalo je tako što su Milošević i originalni član benda Aleksandar Cvijetinović, danas slikar i predavač na likovnoj akademiji, bili fascinirani ruskom avangardom i sovjetskom umetnošću. Muzički uticaji su im bili: Joy Division, Suede, Depeche Mode, The Smiths, Spandau Ballet, Duran Duran, Tesla Boy, Placebo, Franz Ferdinand, The Killers i čitav niz new wave i indie-pop sastava koji su članovi benda slušali tokom godina. Članovi benda su: Žikica Milošević (vokal), Anamarija Tumbas (a.k.a. Anne Marie, vokal, daire), Vladimir Čudinov (a.k.a. Vovka, Airkid, Pixelboy, gitara) i Viktor Vinaji (bas). Bend peva na engleskom, a prvi EP “In Between Worlds” izašao je u januaru 2016. sa pet pesama. Tokom ove godine očekuje se izlazak albuma “A Memory of Fire” sa 13 pesama.

Uz njih će nastupiti i Rosetta Stoned, blues rock bend iz Novog Sada.

 

Konferencija za štampu Inicijative nezavisne kulturne scene

Uto, 2017-05-30 15:44

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada (nezavisnakulturans@gmail.com)

Omladinski centar CK13, Vojvode Bojovića 13, 21000 Novi Sad (office@ck13.org)

Novi Sad, 30. maj 2017.

POZIV NA KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU

POVODOM UČESTVOVANJA

INICIJATIVE NEZAVISNE KULTURNE SCENE

U KOMISIJI ZA OCENJIVANJE PROJEKATA U KULTURI 2017. I

U RADNOJ GRUPI ZA AKCIONI PLAN KULTURNOG RAZVOJA GRADA.

 

Obraćamo se javnosti i pozivamo predstavnike medija i novinare da prisustvuju razgovoru sa članovima Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada, koji će biti održan u četvrtak 1. juna 2017. godine u 12 časova u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad.

Tema razgovora biće nedavno održan konkurs za projekte u kulturi u Novom Sadu, i, u vezi sa tim, poziv koji Inicijativa upućuje Gradskoj upravi za kulturu na sazivanje javne rasprave na temu rezultata konkursa i konkursnih procedura.

Na konferenciji za štampu Inicijativa nezavisne kulturne scene će iz svog iskustva, učešćem svoje delegatkinje u komisiji koja je ocenjivala projekte iz oblasti savremenog stvaralaštva, predstaviti javnosti prirodu problema sa kojima se komisija sretala, dileme u radu i procedure koje su u tom procesu uspostavljene. Uz to, nakon završenog ciklusa i višemesečne saradnje putem svog delegata u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za realizaciju Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine, Inicijativa će izneti novume i mehanizme za participaciju svih kulturnih aktera u Novom Sadu, kakav je Forum za kulturu. Sa tim u vezi, Inicijativa poziva Gradsku upravu za kulturu i Člana gradskog veća za kulturu da sazovu javnu raspravu povodom rezultata konkursa i obrazlaganja rada komisija. Ovim pozivom želimo da doprinesemo realizaciji Akcionog plana koji predviđa Forume za kulturu na kojima će akteri u kulturi imati priliku da se uključe u procese kulturne politike preko Akcionog plana i Strategije razvoja.

 

Na konferenciji za novinare će govoriti:

Predsednica komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva – savremeno-umetničke, istraživačke i edukativne delatnosti – Milica Pekić, članovi Inicijative nezavisne kulturne scene – Branka Ćurčić (Grupa za konceptualnu politiku) i Ozren Lazić (Omladinski centar CK13).

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete da se obratite preko maila Inicijative nezavisnakulturans@gmail.com

 

Srdačno,

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada

Zajednička veganska večera

Sub, 2017-05-27 13:31

Iako svaki aktivistički angažman zahteva psihički i fizički napor, veganstvo ima tu sjajnu komponentu da doslovno svaki put kad sedneš za sto, sudeluješ u mikrorevoluciji.

Jedi kao revolucionar/ka!
Bez ubijanja i iskorišćavanja životinja.

U Otvorenoj kuhinji pripremamo vegansku hranu, jer proizvodnja i upotreba životinjskih proizvoda kao što su meso, mleko i jaja, podrazumeva porobljavanje, prisilno razmnožavanje, mučenje i egzekuciju životinja, eksploataciju prirode i zagađenje životne sredine.

Pripremamo zajedničke večere sredom i kao priliku da se ljudi međusobno druže i upoznaju.

Događaj je namenjen svima koji žele da probaju raznolika veganska jela, da se priključe zajedničkoj pripremi veganske hrane, da saznaju više o veganstvu, susretnu se i razgovaraju sa ljudima sa kojima će sesti za isti sto.

Ideja Zajedničke veganske večere je stvoriti neku vrstu društvenog prostora u kom su svi jednaki, kreirati prostor solidarnosti. U ovom prostoru briše se granica između organizatora i posetilaca i između njih se gradi aktivističko savezništvo. To je mesto koje prožima i stvara svaki pojedinačni rad. Kako će da izgleda, zavisi od svih nas.

Ako dolaziš na Zajedničku vegansku večeru sredom u Crnu kuću – upoznaj principe njenog funkcionisanja.

 

BUDI SOLIDARAN – Neka vaše porcije budu odmerene, tako da hrane bude dovoljno za sve.

Solidarnost je spona koja ujedinjuje ljude i protivna je ideji moći i dominacije.

NE OSTAVLJAJ HRANU U TANJIRU – Ne bacaj hranu, pojedi je!

Rasipanje hrane je društveno, moralno i ekonomski neprihvatljivo, i u suprotnosti sa principima Otvorene kuhinje CK13.

Svake godine se u svetu baci ili propadne 1,3 milijarde tona hrane ili trećina ukupne globalne proizvodnje, dok 900 miliona ljudi širom sveta pati od gladi, pothranjenosti ili nema osiguranu prehranu. Svaki put kad bacimo hranu sa svog tanjira, kršimo nečije pravo na hranu.

POSPREMI ZA SOBOM – Ne ostavljaj prljavo suđe za sobom, operi ga!

Otvorena kuhinja CK13 ne funkcioniše kao servis ili restoran, već kao aktivistička kuhinja, zahvaljujući volonterskom angažmanu. Aktivistička znači da zajednički održavamo njen rad i promovišemo njene principe. Volonteri/ke planiraju i pripremaju obroke, organizuju nabavku, čišćenje i promociju, ali mi zavisimo i o vašoj aktivnoj pomoći u tome da cela stvar radi.

DONIRAJ – Podrži ideju u kojoj i sam/a sudeluješ!

Otvorena kuhinja CK13 održava svoj rad zahvaljujući donacijama. Prikupljen novac ulaže se u nabavku materijala za pripremu hrane i neophodna sredstva za rad. Ostavljanjem preporučenog, većeg ili manjeg iznosa, pomažeš opstanak Otvorene kuhinje CK13.

Naša preporučena donacija služi kao vodič: Ko ima manje, može dati manje; oni koji imaju više, mogu dati malo više. Donacija se  zasniva na poverenju, zavisno o samoproceni i finansijskim mogućnostima svakoga od nas, ali novac nije prepreka da bi se jelo u Otvorenoj kuhinji, jer hrana mora biti dostupna svima bez obzira na finansijsku moć.

* Želiš da se priključiš kolektivu Otvorene kuhinje CK13? Poziv za volontere/ke je uvek otvoren! Pronađi nas na sajtu CK13, FB stranici Otvorene kuhinje CK13 ili sredom na Zajedničkoj veganskoj večeri u CK13.

Mi smo otvorena grupa i veselimo se kad novi ljudi dolaze.

Novo u popularnoj muzici # Nicholas Bussmann

Čet, 2017-05-25 08:24

Nicholas Bussmann je konceptualni umetnik i kompozitor. Živi i radi u Berlinu. Izvorno improvizacioni čelista, svoju muzičku praksu i iskustvo je proširio na širok raspon muzičkih žanrova od elektronike do konceptualne umetnosti. Meša tradicionalne kompozicije sa klupskim muzičkim produkcionim tehnikama i konceptualnom umetnošću. Takođe prožima pop strukture kroz slučajne algoritme elektronike i tako proizvodi njene apstraktne derivate koji pri izvedbi iziskuju visoku muzičku versaltilnost. Nastupa pod raznim nadimcima i pseudonimima. Osnivač je vokalnog hora Cottbusser, dua Telebossa sa Čikom Melom i Rydberg sa Bernerom Defaldekerom. Njegova diskografija broji 16 muzičkih izdanja, a radove je predstavljao na Šangajskom bienalu, Maertzmusic (Berlin), Mutek festivalu (Barselona) Ars Electronica centru (Beč), itd. Sarađivao je sa muzičarima poput Džona Zorna, Van Dajk Parksa, Martina Brandlmajera, Buča Morisa i mnogih drugih. Povremeno radi i kao kompozitor za filmove i pozorišne predstave. Osnivač je takmičenja ljubavnih pesama Grand Prix d’Amour u Berlinu.

U okviru rezidencije Bussmann će voditi radionicu performansa pod nazivom “Jezik je dijalekt sa armijom i mornaricom” sa lokalnim izvođačima različitih jezika i dijalekata. Čitav proces proizilazi iz Bussmannovog muzičkog i socijalnog eksperimenta “News blues” u kom se koriste sredstva algoritamskog komponovanja, i u okviru kog se različiti izražajni sadržaji procesuiraju, imitiraju, harmonizuju, ne razumevaju, transformišu u polifoniji glasova izvođača različitih jezika i dijalekata. Ovim procesom se propituje odnos muzike i jezika, smisla i besmisla, uzroci isključivanja i integracije, proizvodnje konsenzusa i stavova.

 

Rezultati rada na radionici će biti predstavljeni javnim nastupom grupe učesnika. Osim njih će i nastupiti i Nicholas Bussmann u okviru DJ seta. Događaj je zakazan 2. juna sa početkom u 21č u Omladinskom centru CK13.

Gostovanje Nicholasa Bussmanna se realizuje u okviru projekta Novo u popularnoj muzici, koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Iako popularna muzika može imati komercijalni potencijal na uštrb kvaliteta muzičke ekspresije, inovacije i participativnosti, ona pak odiše autonomnim tendencijama u muzičkoj kreativnosti. Uzimajući u obzir ovu dvosmislenost, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici ugošćavanjem kompozitora i muzičara koji su aktivni na raskršću savremene popularne i tzv. ozbiljne muzike. Implementacijom ovih tendencija kroz izvođenja, radionice i razgovore, želimo da otvorimo nove prostore muzičkog istraživanja i produkcije, i da podstaknemo aktualizaciju i kontekstualizaciju kroz preispitivanje trenutnog stanja na lokalnoj muzičkoj sceni.

Projekat se realizuje u saradnji Omladinskog centra CK13 i Centra za nove medije kuda.org.

Projekat je podržan od strane Gradske uprave za kulturu Novog Sada.

Poziv za učešće u umetničkom performansu

Uto, 2017-05-23 11:20

Govorite mađarski, rumunski, slovački, romski, rusinski ili nemački?
Imate sklonost ka pevanju ili drugim vidovima vokalnog izražavanja?

Prijavite se na radionicu pseudo-post-dadaističkog performansa koju vodi nemački kompozitor i muzičar Nicolass Bussmann.

KADA? 30. maj – 2. jun
(30.05-01.06. radionica /// 02.07. javni nastup)
GDE? Omladinski centar CK13 (Vojvode Bojovića 13, Novi Sad)

Izbor glasa nije ničim uslovljen, ni godinama, ni rodnim opredeljenjem.

*Prijave su otvorene do nedelje, 28. maja u ponoć.
Pišite na e-mail: ozren@ck13.org

SEC + L’Œillère + dèchemétal

Pon, 2017-05-22 09:54

Francuski underground nam stiže u CK13!

SEC je bas/bubanj duo, punk/noise prog duel na parteru, licem u lice, među publikom. Sviraju prebzro, preglasno, ali sa osećajnošću.

Nekoliko korisnih informacija o SEC-u:

SEC ne sviraju jazz, niti pop, ne plaćaju uvek javni transport, nikada ne sviraju na bini, ne sviraju fine gitarske melodije, postoje skoro šest godina i odsvirali su skoro 200 koncerata, ne glasaju, niti su zainteresovani za berzu, ponosni su što su svirali sa Chromb !, Ultra Zook, Kouma, The Ex, Ruby My Dear, No Means No, Sabot, La Colonie de Vacances, ne veruju u reforme, nemaju vere, ne profitiraju od reklame, gnušaju se profita, ne razvodnjavaju vino, ne kupuju MP3, niti ga prodaju, uključuju se u 220 volti. SEC su fini. SEC su SEC.

 

 

L’Œillère je divlji soloista na akustičnoj gitari čije duge i narativne kompozicije kombinuju savremenu kompoziciju sa perkusivnim rokom i modalnim džezom. Gitaru svira isključivo bez efekata, pri čemu ovo formalno ograničenje podstiče stalno obnavljanje kreativnosti budući da se orkestralni aspekt kompozicije postiže samo jednim instrumentom. Ali, L’Œillère ne teži demonstraciji tehničkih veština, svira iz srca. Izdao je tri solo albuma i sarađivao sa Secret Chiefs 3 i TeTsuo. Svirao je i sa Ruins, Fred Frith’s CosaBrava, Mike Watt’s Missingmen, Anekdoten, Cabezas de Cera, GuessWhat, Fat32, Chocolat Billy, Electric Electric, Alastairs Roberts, L’Ocelle Mare, a.P.A.t.T, Mein Sohn William, Cam Deas, Radikal Satan i mnogim drugima.

 

 

 

Zajedno, SEC i L’Œillère čine trio dèchemétal. Suprostavljajući vlastite estetike istražuju polje nepoznatog.

Novo u popularnoj muzici: rezidencija Andree Belfija

Sub, 2017-05-20 18:10

Izveštaj sa radionice održane u Omladinskom centru CK13 (14-18.04.2017.)

U okviru muzičkog ciklusa “Novo u Popularnoj muzici” imali smo prilike da ugostimo italijanskog muzičara i kompozitora Andreu Belfija. Rezidencija je uključivala solo izvođenje materijala sa novog albuma “Ore” i radionicu sa lokalnim muzičarima Savom Botićem i Dimitrijem Jakovljevićem, na kreiranju improvizovane muzike za film. Solo nastup Belfija je bio 14. aprila, a grupno izvođenje muzike za film 18. aprila u Omladinskom centru CK13.

Izazovi grupnog rada nisu bili u domenu senzibiliteta (naprotiv) već u naporima da se improvizacijom “odgovori” na filmove Maye Deren: Meshes of Afternoon (1943), At Land (1944.) i Ritual in Transfigured Time (1946). Filmovi su služili kao vizuelni predlošci za zajedničko tlo stvaranja muzičara i ovakav okvir je nametnuo nekoliko pitanja: na koji način sugestivnost filma utiče na stvaralački proces i interakciju? da li improvizacija biva “prilagođena” filmu? i da li je uopšte moguće govoriti o improvizaciji u okviru postojeće naracije filma? Dinamika radionice se kretala između potrebe da se muzikom predstavi ambijent filma, ali i da se iskoristi prilika prvog susreta muzičara za međusobno upoznavanje kroz slobodniju formu muzičkog izraza.

U konktekstu ovih pitanja i izazova, trio je snimio nekoliko sesija, kako u studijskim uslovima bez publike, tako i pred publikom. Selekcija snimaka sa sesija će biti objavljena na bandcamp stranici posvećenom ovom muzičkom ciklusu.

“Novo u popularnoj muzici” propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Iako popularna muzika može imati komercijalni potencijal na uštrb kvaliteta muzičke ekspresije, inovacije i participativnosti, ona pak odiše autonomnim tendencijama u muzičkoj kreativnosti. Uzimajući u obzir ovu dvosmislenost, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici ugošćavanjem kompozitora i muzičara koji su aktivni na raskršću savremene popularne i tzv. ozbiljne muzike. Implementacijom ovih tendencija kroz izvođenja, radionice i razgovore, želimo da otvorimo nove prostore muzičkog istraživanja i produkcije, i da podstaknemo aktualizaciju i kontekstualizaciju kroz preispitivanje trenutnog stanja na lokalnoj muzičkoj sceni.

Projekat se realizuje u saradnji Omladinskog centra CK13 i Centra za nove medije kuda.org.

Radionica veganske kuhinje

Pet, 2017-05-19 12:00

Otvorena kuhinja CK13 vas poziva na radionicu veganske kuhinje.

U prijateljskoj i opuštenoj atmosferi učimo zanimljive recepte, delimo praktične kulinarske savete i trikove vege kuvanja.
Pripremamo ukusna veganska slana i slatka jela koja ćemo poslužiti na Zajedničkoj veganskoj večeri nakon radionice.

Kada: Sreda, 24. maj u 17č
Gde: Dvorište Crne kuće, Vojvode Bojovića 13.
Radionica je otvorenog tipa i nije potrebno prethodno prijavljivanje.

Esoteric d-Elight

Čet, 2017-05-18 19:50

U ponedeljak, 22. maja od 21 čas u Omladinskom centru CK13 održaće se još jedan jazz koncert!

Nastupaju:
Sava Botić – klavijature, electrovoice
Nemanja Tasić – bubnjevi, perkusije, truba
Vojislav Savkov – saksofoni

Ko su gospodari hrane?

Sre, 2017-05-17 19:12

U  ponedeljak, 29. maja u Omladisnkom centru CK13 u Novom Sadu biće održan novi program Centra za promociju nauke – Elementarni razgovori. U opuštenoj atmosferi, zainteresovana publika ima priliku da razgovara sa autorima Elemenata o temama koje su otvorili u časopisu. Prvi Elementarni razgovori baviće se temom „Ko su gospodari hrane?“.

Tokom Elementarnih razgovora, autori će govoriti o tome ko se bavi hranom u globalnom svetu, inspirisani neverovatnim razmerama savremene industrije osnovnih namirnica kao što su šećer, so, pšenica i kukuruz, i posledicama koje industrija hrane na takvoj skali ima na zdravlje, ekonomiju, društvo, pa i samu planetu Zemlju.

Od državnih subvencija i korena monopola u modernom društvu, preko upotrebe pesticida i kontroverznih GMO, hrana je jedna od najinspirativnijih naučnopopularnih tema kod domaće publike. O svemu ovome govoriće autori Elemenata koji su u Elementima pisali o prehrambenim i poljoprivrednim temama.

 

S publikom razgovaraju:
– Ivana Horvat, pomoćnica urednika Elemenata
– Nikola Zdravković, pomoćnik urednika Elemenata
– Slobodan Bubnjević, urednik Elemenata

 

——————–

Motiv iz ilustracije: Aron Vellekoop Leon

Fjodor

Sre, 2017-05-17 16:42

Fjodor je zagrebački eklektični psihodelični/spejs/nojz bend koji stvara pod uticajem različitih žanrova (krautroka, džeza, elektronike, savremene i klasične muzike, doom, metala, itd). Bend je nastao 2010, a iza sebe imaju tri albuma: “I”, “Riding through the Black Hole” i “St. Anthony’s Fire”, kao i brojne nastupe širom Evrope. Ovo će im biti prvi nastup u Novom Sadu!

Strane