kuda.

Radionice

Od 2001. godine do danas, u Centru_kuda.org je održano više tehničkih i teorijskih radionica. Tehničke radionice su posvećene praktičnom radu i učenju o Free Software aplikacijama i njihovim društvenim implikacijama, dok se teorijske radionice zasnivaju na diskusijama i akcijama. Radionice vode eksperti iz lokalne sredine i internacionalne mreže. Pohađanje radionica je uvek besplatno. Tokom trajanja radionica radi se u malim grupama (do 15 polaznika), a rad se zasniva na hands-on principu.

kuda.produkcija