Tags: 

Ideja TV emisije OTVORENE KASARNE usmerena je na proces promene namene velikih vojnih kompleksa u Novom Sadu. U emisiji se nedvosmisleno ističe neophodnost demilitarizacije Grada, kroz komparativnu analizu sa primerima iz regiona (Ljubljana, Pula), te se navode veliki potencijali i potrebe civilnog sektora za ovakvim prostorima. Uporedo s tim prisutno je pitanje javnog dobra u odnosu na (netransparentni) proces privatizacije.

OTVORENE KASARNE, 27 minuta
produkcija: Centar_kuda.org & saradnici
novinar: Dragan Gmizić
snimatelji: Szilard Kovacs i Orfeas Skutelis
montaza: Csaba Polgar
muzika: Vladimir Rašković
arhitekte: Daniela Dimitrovska i Aleksandar Bede

Otvorene kasarne takođe se bave projekcijom i imaginacijom o mogućoj upotrebi vojne infrastrukture (nekada zatvorene, kontrolisane i nepristupačne), u korist zajedničkog interesa mnogih (kao javni, otvoreni i pristupačni prostori).

U emisiji učestvuje preko 20 protagonista i protagonistkinja iz različitih građanskih inicijativa, udruženja, umetničkih grupa, sportskih udruženja, i istaknutih pojedinaca, itd. iz Novog Sada

TV emisija OTVORENE KASARNE je ralizovana u sklopu trogodišnjeg regionalnog projekta 'INDIVIDUALNE UTOPIJE, nekad i sad', koji Centar_kuda.org realizuje u saradnji sa Institutom za savremenu umetnost iz Tirane (T.I.C.A) i Centrom za savremenu umetnost Sarajevo (SCCA/pro.ba).

Tokom produkcije TV emisije, realizovana su i dva duža intervjua sa protagonistima i protagonistkinjama aktivističke, kulturne i društvene scene iz Pule i Ljubljane:

Intervju - Lidija Radojević i Primož Krašovec govore o Delavsko-punkerskoj univerzi u/i Metelkovoj
http://www.kuda.org/intervju-sa-lidijom-radojevi-i-primo-em-kra-ovcem-dp...

Intervju - Emil Jurcan govori o Pulskoj grupi, o zadruzi Praksa, "upotrebi" arhitekture, komunalu, itd.
http://www.kuda.org/intervju-sa-arhitektom-emilom-jurcanom-pula

--
TV emisiju "Otvorene kasarne", u sklopu projekta "Individualne utopije", podržali su:
Švajcarski program za kulturu za Zapadni Balkan
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje APV
ECF - Evropska kulturna fondacija
ERSTE Stiftung