Završen konkurs - Novomedijske radionice “DON'T HATE THE MEDIA, BECOME THE MEDIA” u Omladinskom centru CK13, Novi Sad
kuda.

Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
www.ck13.org

“DON'T HATE THE MEDIA, BECOME THE MEDIA”

Radionica o novomedijskom aktivizmu
U organizaciji Centra za nove medije_kuda.org i Demokratskog omladinskog foruma Brandenburga


Ponedeljak – sreda, 13-15. oktobar 2008.

TV GALERIJA i SLUČAJ SKC-a 1970-ih GODINA, otvaranje izložbe u Beogradu
kuda.Otvaranje izložbe i prateća tribina
Četvrtak, 07.avgust 2008. godine

Tribina počinje u 18:00
Otvaranje izložbi u 20:00

Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd

U okviru izložbe u Beogradu, biće predstavljena dva segmenta:
izložbe TV Galerija i Slučaj SKC-a tokom 1970-tih godina

PUBLIC NETBASE: NON STOP FUTURE, New practices in Art and Media
kuda.

PUBLIC NETBASE: NON STOP FUTURE, New practices in Art and Media - Nova knjiga o organizaciji Public Netbase t0, urednici knjige Centar za nove medije_kuda.org, izdavač: Revolver, Frankfurt.

Godina izdanja 2008
ISBN: 978-3-86588-455-8
http://t0.or.at/nonstopfuture/

TV GALERIJA, OTVARANJE IZLOŽBE U SARAJEVU
kuda.

Galerija ALU, Obala Maka Dizdara 3
Otvorenje izložbe: petak, 23.5.2008., 20:00

Prezentacija projekta "Političke prakse (post)jugoslovenske umjetnosti":
Zoran Pantelić, kuda.org, Novi Sad
Dušan Grlja, „Prelom“, Beograd
petak, 23.5.2008, 18:00

izložba ostaje otvorena do 6.6.2008
svakim danom od 10:00 do 20:00 h

Kustosica i istoričarka umjetnosti Dunja Blažević, pod čijim se vodstvom Galerija Studentskog kulturnog centra u Beogradu tokom 1970-ih profilirala u prostor otvoren umjetničkim eksperimentima, novim medijima i kritičkoj perspektivi, snažnoj međunarodnoj saradnji i saradnji među umjetnicima u gradovima tadašnje Jugoslavije, 1981. godine počinje da radi kao urednica u Redakciji za kulturu Televizije Beograd. Od 1981. uređuje priloge o savremenoj umjetnosti u emisijama «Petkom u 22» i pokreće seriju «Druga umjetnost». Ta serija prerasta u redovnu mjesečnu emisiju pod nazivom "TV Galerija" (posveta Garry Schum-u), koja se u jugoslovenskoj tv mreži emitira do 1991.godine. "TV galerija" predstavlja važan dokument interdisciplinarne, društveno angažirane umjetničke, kustoske i produkcijske prakse koji do danas ostaje nedostignuti model koncepcije javne televizije i mjesta umjetnosti u okviru nje.

OLD NEWS 4 - JEDNA ZAISTA STARA VEST
kuda.

Old News je ne-profitna i besplatna novina koja sadrži selekciju novinskih članaka i slika isečenih iz postojećih dnevnih novina, koju koncipiraju različiti umetnici. U okviru Old News koncepta, kustosi i umetnici su pozvani da selektuju, kolažiraju i ukomponuju novinske članke na osnovu prethodno razvijenog koncepta. U prvom broju ovih novina koje su objavljene 2004. godine, 24 umetnika i umetničke grupe su pozvani da realizuju ovakvu akciju tokom perioda od jednog meseca – njihovi isečci i komentari su štampani i objavljeni u formi dnevnih novina. U četvrtom izdanju Old News-a objavljenom krajem 2007. godine, Centar_kuda.org je pozvan da realizuje svoj komentar na dnevnu štampu u Srbiji.

New Media Center_kuda.org u okviru OLD NEWS projekta:
ONE REALLY OLD NEWS - JEDNA ZAISTA STARA VEST

Decembar 2007 - Januar 2008. godine