Časopis jugoLink. Poziv za učestvovanje

Objavio/la admin u Pet, 2012-03-09 12:00
kuda.

Izašao je prvi broj jugoLink časopisa - Pregled postjugoslovenskih istraživanja - koji je namenjen mladom istraživačima sa postjugoslovenskog prostora čiji se naučni radovi bave upravo ovim prostorom. Časopis izlazi kao online publikacija i dostupan je besplatno na stranici: http://jugolink.wordpress.com/. Informacije na nemačkom jeziku mogu se naći i na Istraživačkoj platformi za jugoistočnu Evropu: Forschungsplattform Südosteuropa (http://www.fpsoe.de)

Ideja
Više od dvadeset godina nakon raspada Jugoslavije u sferi naučnog istraživanja može se uočiti jedna zaista paradoksalna situacija: ... čitaj dalje
(http://jugolink.wordpress.com/about/)

Cilj
Cilj je dakle promocija najnovijih naučnih radova pre svega (iako ne isključivo) mlađih istraživača sa područja nekadašnje Jugoslavije. Publikovanjem radova koji potiču iz različitih „naučnih škola“ na ovom prostoru, a koje su već godinama uglavnom odvojene jedne od drugih, pre svega se dobija jedinstven uvid u njihov izbor tema i interesovanja. ... čitaj dalje
(http://jugolink.wordpress.com/about/)

Tema prvog broja
Temu prvog broja predstavlja jedan od fenomena zajedničkih svim društvima na postjugoslovenskom prostoru. Radi se o procesu društvene transformacije u periodu od početka devedesetih godina 20. veka do danas, koja svakako predstavlja važan istorijski prelom. ... čitaj dalje
(http://jugolink.wordpress.com/)

Call for Papers // Tema drugog broja: PROŠLOST I(LI) SADAŠNJOST.
Sledeći broj časopisa posvećen je pitanjima tumačenja kako starije tako i novije prošlosti postjugoslovenskog prostora. ... čitaj dalje
(http://jugolink.wordpress.com/call-for-papers/)

ROK ZA SLANJE TEKSTOVA: 01.04.2012