AEE

Proširena estetska edukacija / Aesthetic Education Expanded (2015-2017)
kuda.org

Proširena estetska edukacija / Aesthetic Education Expanded

Organizacije u projektu:
Multimedijalni institut mi2 (Hrvatska) - aplikant
Centar za nove medije_kuda.org (Srbija)
Berliner Gazette (Nemačka)
Kontrapunkt (Makedonija)
Kulturtreger/Booksa (Hrvatska)

Projekat „Proširena estetska edukacija“ predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje između pet organizacija: Centar za nove medije_kuda.org (Srbija), Multimedijalni institut (Hrvatska), Berliner Gazette (Nemačka), Kontrapunkt (Makedonija) i Kulturtreger/Booksa (Hrvatska), uz pridruženog člana – organizaciju MayDay Rooms (Velika Britanija). Projekat je iniciran 2012. godine, a njegovo pokretanje je bilo podržano programom Cultura 2007-2013 Evropske komisije, za period 2012-2014. godina.

Tekući projekat Proširena estetska edukacija / Aesthetic Education Expanded podržan je programom Kreativna Evropa Evropske komisije za podršku sektorima za kulturu i medije.

Neumorna rezidencija: Chris Cutler, 11-16. mart, kuda.org i CK13
kuda.org

Neumorna rezidencija je intervencija u okviru internacionalnog projekta 'Proširena estetska edukacija' u formatu umetničkih rezidencija. Namera je da se stvori prostor za saradničke umetničke procese, kulturnu i teorijsku proizvodnju, omogućiti razmenu aktivnog znanja, nakon čega sledi stvaranje nove produkcije.

Neumorna rezidencija takođe podrazumeva susrete, razmenu i saradnju izvan granica vremena provedenog u Novom Sadu, uključuje promišljanje savremene umetničke i teorijske proizvodnje i pitanje temporalnog organizovanja. U tom smislu, ova aktivnost obuhvata dinamičnu saradnju centra_kuda.org i pozvanih umjetnika i teoretičara: Chris Cutler, Howard Slater, Marina Vishmidt & Anthony Iles.

Za ovu priliku u periodu od 11. do 16. marta Chris Cutler će se sastati s protagonistima nezavisne muzicke scene u Novom Sadu, muzičara i naučnika, univerzitetskih profesora i asistenata, studenata, ljubitelja muzike i aktivista: Nenad Marković, Milan Milojković, Lenkes László, Marina Džukljev, Vladimir Rašković, Dunja Crnjanski, Nemanja Sovtić, Đorđe Marković, Milan Nenin, Filip Djurović, Vladimir Oresković, Ozren Lazić, Dimitrije Beljanski, Blank Disc i kolektiva GKP-kuda.org.

PROGRAM
petak, 11.mart u 20h, CK13.
prezentacija i razgovor sa Chris Cutlerom

ponedeljak, 14. mart u 21h, CK13.
javno izvođenje učesnika radionice

sreda, 16.mart u 21h, CK13.
javno izvođenje Treatise (1963-67), Cornelius Cardew (1936-1981)

ulaz slobodan

Teoretičar umetnosti Anthony Iles u kuda.org
kuda.org

U okviru projekta „Proširena estetska edukacija“, teoretičar umetnosti Anthony Iles iz Londona će boraviti u kuda.org u Novom Sadu, u više navrata i kroz niz residency-ja tokom 2015. i 2016. godine.

U periodu od 25. septembra do 2. oktobra, sa Anthonyem ćemo nastaviti razgovore vezane za problematizaciju teze o estetičkim proizvodnim odnosima, odnosa umetnosti i politike kao i njihove autonomije, i za problematizaciju uzajamnih determinacija umetničkih i vanumetničkih društvenih procesa. Zajednički rad koji se tiče odnosa umetnost-teorija-politika će rezultirati objavljivanjem dvojezične knjige eseja 2016. godine, dok ćemo tokom narednog boravka zajedno s Anthonyem ugostiti i njegovu saradnicu Marinu Vishmidt.

Kolektivno poetsko prevođenje nadrealističkog Anti-Zida
kuda.org

Kolektivno poetsko prevođenje nadrealističkog Anti-Zida
Howard Slater, Vladimir Tabašević, kuda.org i GKP

29. jun – 6. jul 2015.
u Centru_kuda.org
Novi Sad, Braće Mogin 2

3&4. jul (petak i subota), od 12-17h
javni razgovori sa gostima u kuda.org

U Centru_kuda.org trenutno je u toku susret, zajednički rad na kolektivnom poetskom prevođenju teksta Anti-zid, Prilog za pravilnije shvatanje nadrealizma, koji su napisali Vane Bor i Marko Ristić i koji je objavljen 1932. godine u okviru Nadrealističkih izdanja.

9th Channel: Solidarnosk - Muzički CD u okviru zbornika "Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli!"

Muzički CD "9th Channel: Solidarnosk" sadrži zvuk sa prvog dana (anti-) konferencije (Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli!), u trajanju od 30’. Vreme i datum čitanja tekstova u okviru konferencije - Od 19:00 do 19:30, 27. februar 2014.

Muzički CD je deo zbornika tekstova sa (anti-) konferencije Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli!, održane 27&28. februara 2014. godine u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, u produkciji i organizaciji kuda.org.